Flere og flere tyske gæster til Nordvestjylland og Limfjordslandet
06-02-2017 12:00

Flere og flere tyske gæster til Nordvestjylland og Limfjordslandet

Destination Enjoy Limfjorden, der består af kommunerne Lemvig, Holstebro, Struer, Skive og Morsø, forventer stor fremgang i antallet af tyske gæster i 2017. For at understøtte og udbygge fremgangen har Enjoy Limfjorden netop iværksat en stor markedsføringskampagne på det tyske marked i samarbejde med bl.a. VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kampagnen skydes i gang med den store tyske feriemesse ”Reisen” i Hamborg, hvor der forventes op mod 80.000 besøgende. Dernæst følger en stor online kampagne i løbet af foråret og sommeren.

Lederen af Enjoy Limfjorden, Peter Emsenhuber Graversen, udtaler:

”Vi sender et stærkt team afsted til Tyskland i fem dage fra d. 8-12 februar. Rejsemessen i Hamborg er en god indikator på, hvor stor interessen er for vores område, og messen bliver brugt som input til produktudviklingen hos os, hvor vi analyserer, hvordan de tyske gæster reagerer på vores medbragte kampagnemateriale. Det giver os efterfølgende mulighed for at tilpasse den digitale markedsføring til at have størst mulig effekt, da det er online den største indsats finder sted.”

Enjoy Limfjorden har for eksempel et spritnyt madmagasin med til Tyskland, og flere af områdets turismevirksomheder er repræsenteret. Handbjerg Marina er med for at gøre opmærksom på de maritime muligheder i Limfjorden, og Fur Bryghus tager en mobilbar med og serverer smagsprøver til de mange besøgende. Markedsføringsindsatsen i Tyskland omfatter også presseevents og en pressetur over for tyske rejsejournalister.

Peter Emsenhuber Graversen, udtaler:

”Det tyske marked er ofte altafgørende for vores turismeerhverv og deres indtjening. Overordnet set foretages hver anden overnatninger i destination Enjoy Limfjorden af en udenlandsk turist. Det suverænt største udenlandske marked er Tyskland, med 962.000 overnatninger, og det er hele 42 pct. af det samlede antal overnatninger. Dernæst følger Norge og Holland med hhv. 3 pct. og 2 pct. af det samlede antal overnatninger. Området er placeret særdeles godt i forhold til, hvad udenlandske besøgende værdsætter på en ferie. Vesterhavet og Limfjorden er eksempelvis lige ved døren og i kort køreafstand.”

Enjoy Limfjorden forventer en vækst i intervallet 5-10% fra tyske besøgende, hvilket er over de nationale vækstskøn. Peter Emsenhuber Graversen understreger, at det ikke alene er et mål i sig selv at tiltrække flere og flere gæster til området. Det drejer sig også om, at øge døgnforbruget hos de eksisterende gæster, og her er der meget at arbejde med endnu. De tyske gæster har et relativt lavt døgnforbrug, når de er på ferie i området. Forbruget er eksempelvis under halvdelen af, hvad norske gæster bruger. Til gengæld bliver de tyske gæster meget længere i Danmark på ferien end nordmændene. Det kan skyldes, at den foretrukne ferieform er overnatninger i feriehuse.

Enjoy Limfjorden håber på, at man via initiativer som madmagasinet, digital markedsføring og ”Local Tellings”, et fortællerkoncept, hvor man kan møde personlige guides i området, kan inspirere gæsterne til at øge forbruget i landsdelen.

Enjoy Limfjorden er Danmarks 7. største turismedestination, og 51 pct. af overnatningerne i de 5 kommuner foretages i sommermånederne juni, juli og august. Sidste år foretog turisterne 4,9 pct. flere overnatninger i destinationen sammenlignet med året før. Den positive udvikling har fundet sted inden for kategorierne lejet feriehus, hotel, feriecentre og vandrerhjem. Når der opnås én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter: 1,4 job (årsværk), 680.000 kr. i værditilvækst og skatteindtægter på 460.000. kr. ifølge VisitDenmark og Danmarks Statistik.