Hvordan har du det?
03-02-2017 17:00
Hvordan har du det?
Sådan spørger regionen og kommunerne 54.300 borgere i Region Midtjylland. Svarene skal give et repræsentativt billede af midtjydernes trivsel, sundhed og sygdom, og hjælpe regionen og kommunerne med at udvikle målrettede sundhedstilbud til borgerne.

2.500 tilfældigt udvalgte borgere i Struer Kommune vil i deres e-boks d. 3. februar modtage et spørgeskema, hvor der spørges til ’hvordan de har det”. Spørgeskemaet skal danne grundlag for en undersøgelse, hvor målet er at øge livskvaliteten for borgerne, da resultaterne vil give mulighed for at målrette sundhedsindsatser og tilpasse eksisterende tilbud i kommunerne, samt bedre at kunne planlægge fremtidige behandlingstilbud på hospitalerne.

Derfor kan borgerne også forvente, at bliver spurgt om alt fra motionsvaner, stress og alkoholforbrug til eventuelle fysiske og psykiske sygdomme. Yderligere benyttes svarene til at følge udviklingen i borgernes sundhed over tid, hvorfor en høj svarprocent også er grundlæggende vigtig for undersøgelsens brugbarhed.

Formanden for Sundhedsudvalget i Struer Kommune, Anna Marie Brix Poulsen, er ikke i tvivl om, at undersøgelsen er med til at skabe værdifuld viden:

”I Struer Kommune efterstræber vi, at bruge ressourcerne på sundhedsområdet fornuftigt, så borgerne får mest mulig sundhed for pengene. I den forbindelse er ’Hvordan har du det? 2017’-undersøgelsen et vigtigt redskab. Den viden undersøgelsen giver, er guld værd, når sundhedspolitiske mål skal sættes, indsatsområder prioriteres og nogle effektive tilbud tilrettelæges.

Anna Marie Brix Poulsen håber da også, at de borgere som modtager spørgeskemaet, vil tage sig tid til at besvare det:

”Derfor vil jeg gerne opfordre alle borgere, som har modtaget spørgeskemaet, til at besvare det”

Undersøgelsen blev sidst udført i 2013, hvor den blandt andet viste, at 18 % af borgerne over 25 år i Struer Kommune var daglige rygere. Netop dette resultat har siden da dannet grundlag for, at Struer Kommune nu arbejder målrettet med fokus på rygestop. Ligesom politikkerne har valgt at prioritere tobaksområdet i Sundhedspolitikken sammen med følgende fokusområder:

  1. Sunde måltider og gode vaner
  2. Mere bevægelse for alle
  3. Røgfrihed for alle borgere
  4. En sund alkoholkultur
  5. Trivsel og livsglæde
  6. Et aktivt og selvstændigt liv

Det er frivilligt at deltage i undersgelsen.

Læs mere om undersøgelsen på: www.hvordanhardudet.rm.dk