Blåmuslinger i Odby Bugt
22-01-2017 15:00

Blåmuslinger i Odby Bugt

Danish Oyster Aps har hos NaturErhvervstyrelsen ansøgt om bankedyrkning af blåmuslinger på et areal i Odby Bugt. DN har indsendt høringssvar, hvor man udtrykker betænkelighed over projektet. Netop Odby Bugt er et af de steder i Limfjorden, som nyder godt af, der ikke i flere år er skrabet efter muslinger.

Se høringssvaret fra DN