Stor naturpris til Hellerød Kær Naturplejeforening
20-01-2017 01:00
STOR NATURPRIS TIL HELLERØD KÆR NATURPLEJEFORENING
Prisen er en anerkendelse for foreningens arbejde med genopretning og naturpleje i rigkæret på Thyholm.

15. JUNI FONDENS NATURPRIS 2016 blev i går uddelt for første gang og gik til Hellerød Kær Naturplejeforening, der har arbejdet for genopretning og naturpleje i rigkæret på Thyholm.

Hellerød Kær er et unikt naturområde på Thyholm, hvor besøgende kan være heldige at møde den sjældne strandtudse med dens karakteristiske, snerrende kvækken og den hemmelighedsfulde vandhønsefugl plettet rørvagtel, og eller gå på opdagelse mellem de mere end 150 forskellige plantearter, der er hjemmehørende her. Og så kan man selvfølgelig møde de mange lodsejere og ildsjæle, der arbejder med genopretning og naturpleje i rigkæret, til gavn for biodiversiteten og områdets tiltrækning af sjælden flora og fauna.

Dette samskabende arbejde mellem naturinteresserede har nu fået en stor naturpris på 150.000 kr., som blev overrakt tirsdag den 17. januar 2017 på Plantekongressen i Herning.

”Prisen går til et projekt med en bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik af forskellige kærtyper,” lyder det i indstillingen til prisen, som fortsætter:

”Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i ”sidste øjeblik”, i 2005, igangsatte kærets lodsejere med Henrik Holm i spidsen en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret. Hvis der var flere som Hellerød Kær Naturplejeforening og Henrik Holm, så ville den danske natur ikke være så trængt.”

God natur skaber vi sammen
Naturplejeforeningen var til prisoverrækkelsen repræsenteret af Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen (billede).

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der i dag kan gå ca. 30 Galloway-dyr i kæret. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat stigende, ligesom der løbende arbejdes for mindre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også af foreningen ”Kærets Venner”, der for at deltage i opsynet med dyrene får forkøbsret til kød fra kvæget foruden den medfølgende motion og naturoplevelserne.

Projektet er således godt forankret i lokalområdet, og blandt andet kan kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der ligger som nabo til det værdifulde naturområde.

Netop forankringen var en afgørende faktor i tildelingen af prisen. 15. JUNI FONDEN lagde i beslutningen vægt på det forbilledlige samarbejde mellem Hellerød Kær Naturplejeforening, Danmarks Naturfredningsforening og Struer Kommune. Et samarbejde, der kører under mottoet ”God natur skaber vi sammen”.

Modarbejder den faldende biodiversitet
15. JUNI FONDEN har i 2016 indstiftet to nye priser, der begge uddeles én gang årligt; NATURPRISEN og ILDSJÆLPRISEN. Begge går til lodsejere eller grupper af lodsejere, der gør en ekstra indsats for Danmarks natur, og de blev altså uddelt for første gang under Plantekongressen i Herning den 17. januar 2017.  

Ildsjælprisen gik til Ulrik Lund fra Aars. Ulrik Lund har gennem mange år leveret et stort ulønnet og uegennyttigt arbejde for naturen i Himmerland og nordenfjords. Han har spillet en afgørende rolle for markante forbedringer af naturplejen i mere end 22 områder, der tilsammen dækker godt 1.000 hektar.

I 2001 fastslog Wilhjelmudvalget, at kvaliteten af Danmarks natur og biodiversitet ikke tidligere havde været så ringe. Dette på trods af forbedret naturbeskyttelse gennem mange år. Naturens tilbagegang er nu godt 15 år senere stadig ikke stoppet, selvom der ydes en stor indsats fra bl.a. mange lodsejere, fonde samt det offentlige.

15. JUNI FONDENs bestyrelse vil bidrage til at vende naturens negative udvikling og medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. I 2016 støttede fonden naturprojekter med ca. 30 millioner kroner.

NATURPRISEN støtter derfor en aktiv indsats for at bevare og forbedre Danmarks natur. Det kan ske gennem naturpleje, f.eks. ekstensiv græsning, eller via varige forbedringer i kraft af naturgenopretning, forbedret naturbeskyttelse eller etablering af bedre sammenhæng mellem naturområder. Prisen kan også gå til projekter, der giver naturen fri udfoldelse, såkaldt naturlig succession. Det er håbet, at prisen vil inspirere flere mennesker til at starte eller indgå i lignende tiltag.