Tilsynskampagne på landbrug
17-01-2017 21:00

Tilsynskampagne på landbrug

Kommunen skal udføre to tilsynskampagner årligt. På landbrugsområdet er møddingspladser og ensilagepladser valgt som tema i 2017. Som led i kampagnen udarbejdes informationsmateriale, og der udsendes orientering om kampagnen til landbrugets organisationer og medlemsblade.

Temaet for tilsynskampagnen på landbrug i 2017 er indretning og drift af møddingspladser og ensilageopbevaringsanlæg.
 
Kampagnen skal sætte fokus på nye og gældende regler for indretning og drift af møddings- og ensilagepladser.
 
Temaet er valgt på baggrund af kommunens håndhævelsesstatistiker for de seneste seks år (ca. 8% af indskærpelserne har været vedrørende møddingspladser) og at der er kommet nye regler d. 1. januar 2017. Den nye lovgivning vedrører afløb fra alle randbelægninger på ensilagepladser, hvilket formidles som led i kampagnen.
 
Overordnet tilsigter kampagnen, at kommunens vandmiljø beskyttes mod forureninger, der kan opstå som følge af forkert indrettede eller misligholdte pladser. Målsætningen er, at mindst 20 ejendomme modtager besøg som led i kampagnen. Ejendommene er udvalgt efter deres miljørisikoberegning. Således følger kampagnebesøgene den allerede anvendte udvælgelsesproces for landbrugstilsyn. Der er derfor ikke planlagt ekstra ressourceforbrug til kampagnebesøgene.
På længere sigt er målet med kampagnen at sikre, at de, der har modtaget kampagnebesøg, er grundigt informerede om reglerne og at dette giver færre håndhævelser vedrørende møddings- og ensilagepladser.
 
Der er udarbejdet foldere om indretning og drift af henholdsvis møddings- og ensilagepladser, se bilag. Folderne kommer på Struer Kommunes hjemmeside og vil blive sendt med, når der varsles kampagnetilsyn til de enkelte husdyrbrug.
 
Kampagnen udføres i løbet af 2017 og forventes afsluttet senest 1. november 2017.

Bilag

Folder om møddingspladser 2017
Folder om ensilagepladser 2017