Fra fjord til bord
14-12-2016 12:00

 

Fra fjord til bord

Skaldyr er ofte blevet betegnet som verdens ældste delikatesser. Lige siden oldtiden har man fanget og spist skaldyr, og endnu i dag betragtes de af mange som en stor nydelse, der kan indtages til hverdag og fest.

De danske farvande og især Limfjorden er hjemsted for mange skaldyr. Nogle skaldyr sælges til eksport, mens andre havner på de danske frokostborde. Nogle af de fineste restauranter henter deres skaldyr på Jegindø.

Skaldyr på frimærker

2. januar 2017 udgiver Postnord 5 stk. frimærker, der viser hele processen, der sker fra selve fangsten over fiskeauktion og indtil skaldyrene ligger på frokostbordet som en festlig appetitvækker. Hen over de fem frimærker kravler taskekrabbe, jomfruhummer, nordsøreje, blåmusling og limfjordsøsters, som er nogle af de mest almindelige skaldyr fra de danske farvande.

Her fra området er det især østers, muslinger og hummere der fanges og sælges både indenlands og til eksport.

En af verdens største, naturlige, vilde bestande af den oprindelige europæiske østers findes i Limfjorden og kaldes for Limfjordsøsters. Østersfiskeriet i Limfjorden reguleres statsligt ud fra den kendsgerning, at visse år kan være fattige på østers – enten fordi de dør af frost om vinteren eller ikke formerer sig om sommeren på grund af lave temperaturer.

Blåmusling, der er den mest almindelige muslingeart i Danmark, har det latinske navn Mytilus edulis, hvor edulis betyder spiselig. De bliver typisk op til 7-8 år og lever i tætte bestande – muslingebanker - som nogle steder dækker bunden som et tæppe.

Blåmuslinger tilhører slægten af muslinger med navnet Mytilus. Forskellige søsterarter inden for Mytilus-slægten går alle sammen under navnet blåmusling (eller på engelsk blue mussel). Fælles for dem er, at de er gode spisemuslinger, der samtidig er sunde, da de indeholder mange forskellige vitaminer og mineraler samt sunde fedtstoffer.

I Danmark fiskes der naturlige bestande af blåmuslinger flere steder, og siden midten af 00’erne har der også været opdræt af blåmuslinger på liner. Det største område i Danmark, hvor der både fiskes og opdrættes blåmuslinger, er Limfjorden.