Nøgletal på skoleområdet 2016
13-12-2016 12:00

Nøgletal på skoleområdet 2016

KL's bestyrelse besluttede i 2015, at KL skal udarbejde et nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet.
Dette er anden gang Struer Kommune får tilsendt nøgletallene for Struer Kommunes skolevæsen.
 
Konceptet indeholder udvalgte nøgletal, som fremover vil blive formidlet til alle landets kommuner 1-2 gange om året.
Nøgletallene er et supplement til kvalitetsrapporten og de øvrige ledelsesinformationer på folkeskoleområdet, og formålet er at styrke overblikket og videngrundlaget for kommunerne.
 
Nøgletallene skal bruges som grundlag for drøftelser i kommunalbestyrelse, fagudvalg og forvaltning om status på folkeskolen, herunder reformen, inklusionsindsatsen og de nye arbejdstidsregler.

Sagsfremstilling
Nøgletalskonceptet viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse i alle kommuner.
Nøgletallene kommer bredt rundt om skoleområdet både i forhold resultater og ressourcer, og adskiller sig derfor fra kvalitetsrapporten, idet nøgletallene også kigger på ressourcer.
 
Hver kommune får en unik oversigt, hvor den pågældende kommunes resultater er særligt fremhævet, og hvor også resulaterne for alle 98 kommuner indgår.
Kommunens sammenligningskommuner er desuden fremhævet med gråt i oversigten.
 
Med sammenligningskommuner menes kommuner, der ligner den pågældende kommune mest på de socioøkonomiske forhold, der har betydning for udgifterne til skoleområdet. Uddybning af dette findes i FLIS.
 
Nøgletal findes indenfor disse temaer:
  • Reformens mål og øvrige resultater
  • Kompetencedækning
  • Inklusion
  • Arbejdsgiverforhold
  • Ressourcer
 
Nøgletallene viser både niveau og udvikling.
 
Nøgletallene kan give anledning til drøftelse af, hvordan kommunen ligger i forhold til landets øvrige kommuner, i forhold til sammenligningskommunerne, og om dette stemmer overens med, hvad man forventer.
 
Struer Kommunes resultater, dokumentation for nøgletallende samt borgmesterbrev fremgår af bilag.
Bilaget "Struer" viser desuden grafisk, hvor Struer Kommunes resultater ligger i forhold til de andre kommuner og sammenligningskommunerne, der er fremhævet med gråt.
 
Struer Kommunes resultater for 2016:
 
Struer
Kommune
Landsgns.
Udvikling
Gns. afgangskarakter 2015/16
7,3
6,9
Fremgang på 0,4 procentpoint siden 2014/15
Andel elever med 2 eller derover i DAN og MAT 2015/16
85,4%
88,9%
Tilbagegang på 5,7 procentpoint siden 2014/15
Overgang til ungdomsudd. Status efter 9 mdr. 2013/14
85,8%
77,4%
Fremgang på 3,5 procentpoint siden 2012/13
Sen skolestart aug. 2016
4,9%
6,1%
3,6 procentpoint færre end i aug. 2015
Social trivsel 2015/16
4,1
4,1
0,1 højere end i 2014/15
Faglig trivsel 2015/16
3,7
3,7
0,1 højere end i 2014/15
Støtte og inspiration i undervisningen 2015/16
3,3
3,3
Samme som 2014/15
Ro og orden 2015/16
3,8
3,8
Samme som 2014/15
Kompetencedækning 2015/16
83,5%
83,2%
Fremgang på 3,3 procentpoint siden 2014/15
Segregeringsgrad 0.-9. kl. juni 2016
5,8%
4,8%
Stigning i segregeringsgrad på 0,2 procentpoint siden juni 2015
Segregeringsgrad 0. kl. juni 2016
4,5%
2,5%
Stigning på 1,5 procentpoint siden juni 2015
Andel elever i specialklasser på almen folkeskole juni 2016
51,2%
51,1%
Nyt nøgletal
Sygefravær KRL 2015
4,4%
5,6%
Stigning på 0,2 procentpoint siden juni 2014
Udvikling i sygefravær FLIS juni 2015 - juni 2016
1,1%
-1,1%
Nyt nøgletal
Nettoudgifter per elev til folkeskole inkl. Specialtilbud
(regnskab 2015. 2017PL)
77.213
79.840
Stigning på 0,3 procentpoint siden regnskab 2014