Forslag vindmøller på Thyholm
13-12-2016 12:00
Forslag vindmøller på Thyholm
Forslag til plangrundlag for opstilling af vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm

Forslag til lokalplan nr. 334 og kommuneplantillæg nr. 6  med tilhørende miljørapport er nu udsendt i offentlig høring frem til 17. februar 2017. Hvis planlægningen vedtages endeligt, vil der ved Stokhøjvej på Thyholm kunne opstilles fire vindmøller med en totalhøjde på 103 m. Som del af høringen vil der den 18. januar 2017 kl. 19.00 blive afholdt offentligt møde i Midtpunktet på Thyholm. Her vil der blive orienteret om projektet og herunder om værditabsordningen og køberetsordningen.

Du kan se mere her: