Thyholm skole blandt Danmarks bedste til at løfte det faglige niveau og få eleverne videre
09-12-2016 10:00

Thyholm skole blandt Danmarks bedste til at
løfte det faglige niveau og få eleverne videre

Struer Kommunes folkeskoler er hurtigt kommet efter intentionerne i folkeskolereformen og er blandt de bedste til at løfte karaktergennemsnittet og få eleverne til at starte hurtigt på en ungdomsuddannelse efter endt skolegang. Det viser nøgletal fra Kommunernes Landsforening.

Siden 2015 har Kommunernes Landsforening (KL) udsendt årlige nøgletal for folkeskoleområdet, og her to år efter reformen trådte i kraft, er det muligt at måle på udviklingen skolerne imellem. Og Struer Kommune boner positivt ud på nogle af de vigtigste områder – nemlig karaktergennemsnit og hurtig overgang til ungdomsuddannelse.

Det samlede karaktergennemsnit på skolerne ligger på 7,3 – bedst blandt socioøkonomisk sammenlignelige kommuner og i den bedste fjerdedel på landsplan. Og når eleverne har færdiggjort 9. eller 10. klasse, er 85,8 pct. i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter folkeskoleeksamen. Det rækker til en 9. plads nationalt.

Hurtig omstilling giver faglig udvikling

Men endnu bedre ser det ud med udviklingen fra første til anden måling. Karaktergennemsnittet er på bare ét år steget med 0,4 hvilket sender Struer Kommune i top ti på landsplan, komfortabelt foran de øvrige, sammenlignelige kommuner. Samtidig er andelen af elever, der får 2 eller højere i karakter i de store fag dansk og matematik, hævet med 5,7 pct. siden sidste år – ottendebedst i Danmark.

Borgmester Mads Jakobsen glæder sig over tallene og ser dem som et udtryk for at der på skolerne er en vilje til at fokusere på det faglige og at give eleverne det bedst mulige udgangspunkt.

”Jeg er fantastisk glad for at se, hvordan vores skoler viser en positiv udvikling over hele linjen. Folkeskolereformen har været en stor mundfuld for alle skoler, men nøgletallene viser, at vi har omstillet os og er kommet efter det hurtigt. Både medarbejdere, elever og forældre fortjener stor ros for at bakke op om det nye og få det bedste ud af det. Det er et flot resultat, når karaktererne stiger og langt størstedelen kommer hurtigt i gang med en ungdomsuddannelse. Dermed får vores børn og unge de bedste forudsætninger ved at gå i skole i Struer Kommune,” siger Mads Jakobsen.

Åben skole og flere ressourcer

I Struer Kommunes Børne- og uddannelsesudvalg er tallene også kilde til tilfredshed. Formand Steen Jakobsen ser dem som et udtryk for, at kommunens skoler har formået at skabe sammenhæng i undervisningen og leve op til folkeskolereformens intentioner om at anvende fagligheden i praksis.

”Her i Struer har vi fokus på et samlet skolevæsen, hvor der sker en løbende progression over hele linjen, så når vi kan se, det har det ønskede resultat, bliver vi naturligvis glade,” siger Steen Jakobsen. Han roser skolerne for at tage folkeskolereformens intentioner til sig om den åbne skole, der gør brug af det omgivende samfund for at skabe læring, som sætter sig bedre fast.

”Men vi har også tilført ressourcer til skoleområdet og sat en grænse for, hvor meget tid lærerne skal bruge på undervisning. Og flere ansatte, der bruger mere tid på at forberede sig, er alt andet lige også en god forudsætning for at skabe kvalitet,” siger Steen Jakobsen.

Både borgmester og udvalgsformand peger dog også på, at der er plads til forbedring i nøgletallene, bl.a. på andelen af elever, der får 2 eller mere i karakter i dansk og matematik.

”Men vi viser, at vi er blandt landets bedste til at løfte elevernes niveau, og det er det positive fundament, vi vil bygge videre på i det kommende år,” siger Mads Jakobsen.