Forskningsbaseret kompetenceløft til alle pædagoger i Struer Kommune
24-11-2016 14:00

Forskningsbaseret kompetenceløft til alle pædagoger i Struer Kommune

I begyndelsen af det nye år starter alt pædagogisk personale i Struer Kommune på et forskningsbaseret undervisningsforløb, som skal sætte børnene i centrum for det pædagogiske arbejde og styrke børnenes evner til at indgå i relationer gennem hele livet.

Som landets første kommune har Struer Kommune fået en aftale med en forsker og lektor, der skal undervise alt pædagogisk personale for børn fra nul til seks år i relationskompetencer. Forløbet skal over to år give personalet en større viden om, hvad relationer og empati betyder for børnene, og målet er at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene – og dermed livskvaliteten for børnene.

Det er forsker og lektor Ole Henrik Hansen fra Danmarks institut for pædagogik og uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, der skal undervise alle fastansatte pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske ledere i relationskompetencer.

Udviklingsarbejde på højt niveau

Ole Henrik Hansen er en af landets førende forskere på sit felt og er for øjeblikket i gang med forskningsprojektet ”Barnet i Centrum” om overgangspædagogik, didaktik og nærvær. Projektet er blevet til i samarbejde med 125 pædagoger, konsulenter, dagtilbudsledere og dagplejere fra ni andre kommuner.

Det er denne forskning, der i udviklingsforløbet i Struer Kommune skal tage springet fra teori til praksis. Hovedpersonen selv glæder sig til at gå i gang.

”Jeg synes faktisk det er sejt, at Struer Kommune vover et udviklingsarbejde på det her niveau. Det er et meget ambitiøst projekt og håbet er, at medarbejderne bliver bedre til at arbejde ud fra barnets perspektiv, fra et relationelt perspektiv – ja, til at skabe dagtilbud af høj kvalitet,” siger Ole Henrik Hansen.

Han peger på, at projektets udfordring er at omsætte den teoretiske viden til dagligdag ude i institutionerne. Men det er hele hensigten med projektet, at det kan lade sig gøre, og undervejs bliver afholdt ”ledelsesværksteder”, hvor lederne kan hjælpe hinanden med at overføre teori til praksis.

Kvalitet i livets begyndelse

Baggrunden for, at Struer Kommune har søgt en aftale med Ole Henrik Hansen, er en voksende bevidsthed om, at kvaliteten i dagtilbud har en stor betydning for, hvordan børns liv kommer til at forme sig. Det fortæller Jørn Thomsen, der er centerchef for skoler og dagtilbud i Struer Kommune.

”God kvalitet i dagtilbuddene styrker simpelthen børnenes evner til indlæring og det har stor indflydelse på mange aspekter af livet. Det mener vi er nødvendigt at handle på og vi er ret stolte af, at en kapacitet som Ole Henrik Hansen har sagt ja til at stå for det,” siger Jørn Thomsen, og fortsætter:

”Vi har store forhåbninger og de bedste intentioner med forløbet og håber, det vil give stor tilfredshed, både hos de børn, det drejer sig om, hos deres forældre samt medarbejderne.”

Forløbet starter i januar 2017 og undervisningen kommer til at strække sig over 20 hele dage de to år, projektet varer. Undervejs bliver medarbejderne blandet på tværs af organisationer, så de får en bred kontaktflade med andre pædagoger.