Oddesund Havn skal renovering
17-11-2016 23:00

Oddesund Havn skal renovering

Oddesund Havn har gennem de sidste år været udsat for kraftige storme med nedbrydning til følge.

Da det er ca. 25 år siden havnen blev bygget, og der ikke er sket udbedringer gennem årene, er det gået meget stærkt med nedslidningen inden for de sidste par år.

Det er især gået ud over ydre mole, som beskytter havnen mod vindene fra nord og øst.

Ydre bolværk er nu så medtaget, at der skal gøres noget inden efterårsstormene kommer. Nedbrydningen er så kraftig, at der er fare for, at bolværket kan bryde helt sammen og vælte.

Derfor indstiller Teknik og Miljø til Byrådet at der frigives 490.000 kr. til renovering af Oddesund Havn.

Specialfirma har endnu engang lavet dykkerundersøgelse og besigtiget ydre bolværk.

Undersøgelserne viser, at bolværket bestående af træ er meget medtaget, og der mangler så store dele af beklædningen, at bølger og understrøm har frit løb ind i havnebassinet.

Det har medført så meget uro i havnen, at flere både har fået store skader, selv om de var forsvarligt fastgjort ved de lejede bådepladser.

Det vil være nødvendigt at udskifte beklædningen og sikre den nye beklædning med udlægning af store sten til at stoppe bølger og understrøm.

Ca. 10 af stolperne inde i havnen er også så beskadigede, at de skal udskiftes.

Det ønskede beløb er et tilbud fra et specialfirma. Administrationen har indhentet kontrolpris for at sikre, at tilbuddet er det billigste.

Det er et stort ønske fra havnen, at arbejdet kan sættes i gang så hurtigt som muligt, da efterårs- og vinterstorme har frit løb ind i havnen med store ødelæggelser til følge både på bolværk, bådebro og forankringer, men også med stor risiko for skader på de både, der er i havnen.