Indstilling af kandidater til priser
20-11-2016 11:00
Indstilling af kandidater til priser

Der uddeles en række priser ved Struer Kommunes Nytårskur i 2017. Borgere i Struer Kommune kan nu sende forslag til hvem der skal modtage priserne.

Forslag skal indsendes senest mandag den 28. november 2016 kl. 12.00.

Se sidste års nominerede og prismodtagerer ”Nytårskur for frivillige 2016”.

Kulturprisen
Struer Kommunes Kulturfond uddeler Kulturprisen.

Fondens formål er at støtte det kulturelle arbejde i Struer Kommune. Denne støtte kan ydes til igangsætning af nye initiativer eller som en anerkendelse af udført indsats, der har styrket kommunens kulturliv.

Årets Idrætsnavn
Struer Kommune kårer i samarbejde med Struer Idrætsforbund Årets Idrætsnavn.

Hædersbevisningen tildeles en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer.

Forslag til ovenstående priser sendes til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer, e-mail: sekretariatet@struer.dk , senest mandag den 28. november 2016, kl. 12.00.

Struer Kommunes Handicappris
Handicaprådet uddeler Handicapprisen.
Alle kan indstille kandidater til prisen, og alle kan modtage prisen – også selvom kandidaten tidligere har fået prisen. Kravet er blot at den indstillede person, virksomhed, organisation, forening eller lignende har ydet en særlig indsats for, at handicappede i Struer Kommune kan deltage i samfundslivet.

Begrundet indstilling til Handicapprisen sendes til: Struer Kommune, Handicaprådet, c/o Handicap, Social og Psykiatri, Østergade 15, 7600  Struer – eller på e-mail til: hop@struer.dk senest mandag den 28. november 2016, kl. 12.00.

Struer Kommunes Frivillighedspris
Socialudvalget uddeler sammen med Struer Frivilligcenter Frivillighedsprisen på 5.000 kr.
Frivillighedsprisen tildeles en forening, gruppe, person eller projekt i det frivillige sociale arbejde, som har gjort en forskel og styrket trivsel for en gruppe borgere, synliggjort kvaliteten ved frivilligt socialt arbejde, synliggjort sig positivt, øget engagement og virkelyst for frivillige, fået sat fokus på en overset problematik, skabt nye aktiviteter og/eller har fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.
Der anvendes et særligt ansøgningsskema, som kan fås ved Frivilligcentret – tlf. 23446825.
 
Alle kan indstille kandidater til prisen til Struer Frivilligcenter, Skolegade 5A, 7600 Struer,  e-mail: mail@struerfrivilligcenter.dk senest mandag den 28. november 2016, kl. 12.00.

Struer Hallernes Unglederpris

Struer Hallerne uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Ung-leder Pokalen”

Hædersbevisningen gives til en ung leder eller træner i en af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger for en solid, stabil og ulønnet indsats, og derigennem at anspore andre unge til at gå ind i ledergerningen i idræt. Aldersgrænse 25 år.

Pengeinstitutionernes Foreningspris 
Pengeinstitutionerne i Struer uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Foreningsprisen”

Prisen gives til en forening eller klub, der har opnået fine resultater, men kan også gå til en forening, der har arbejdet godt med børne- og ungdomsarbejdet.

Nordeas lederpris
Nordea Bank uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbunds ”lederpokalen” - en vandrepokal.

Modtageren skal have udført en ulønnet og særdeles dygtig ledergerning i en eller flere af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger. Modtageren skal være bosiddende i Struer Kommune.

Sparekassen Vendsyssels ”Du gør en forskel prisen”
Sparekassen Vendsyssel uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Du gør en forskel prisen”.

Prisen gives til en lokal idrætsleder, som i det forløbne år vurderes til at have understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: Eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Forslag til en eller flere af de fire ovenstående priser sendes til Struer Idrætsforbund v/ Frode Peitersen, Fjordvejen 1, 7600 Struer,  frodep@mail.dk , senest mandag den 28. november 2016, kl. 12.00.

Hvidbjerg Banks Spejderpris
Hvidbjerg Bank uddeler i samarbejde med ”Samrådet for ikke idrætslige foreninger” Spejderprisen.

Prisen på 1.500 kr. gives til en leder eller person fra spejderne og øvrige uniformerede korps i Struer Kommune, som har gjort sig særlig bemærket.

Forslag til ovenstående pris sendes til Samrådet for ikke idrætslige foreninger i Struer v/ Peter Simonsen, Bredgade 55, 7600 Struer, e-mail: mpsimonsen56@gmail.com ,  senest mandag den 28. november 2016, kl. 12.00.