Landdistriktsudvikling i Struer Kommune
27-10-2016 08:00
Landdistriktsudvikling
i Struer Kommune

Temaarrangementet handler om hvilke muligheder der er for at skabe udvikling i landdistrikterne i
Struer Kommune herunder drøftes hvordan:

 • landsbyer og landdistrikter bliver attraktive alternativer til byerne?
 • der skabes fl ere erhvervsmuligheder
 • vi får trukket fl ere turister til området
 • borgere, kommune og foreninger kan samarbejde om projekter?

DAGSORDEN

 1. Landdistriktsudvikling i Struer Kommune
  Årets landsbypris 2017
  v/ Martin Hulgaard, viceborgmester og formand for erhvervs- og turismeudvalget
 2. LAG Struer-Holstebro (lokal aktionsgruppe der tildeler penge til relevante projekter)
  v/Formand Kim Bak Kristensen og landdistriktskoordinator Alex Würtz
 3. Flere muligheder med ny planlov og nedrivningspulje
 4. Udbredning af bredbånd i Struer Kommune
  v/Ole Bjerre Nielsen, Fiber Back Bone

TILMELDING

Tilmeld dig inden 31. oktober på sekretariatet@struer.dk

STED

Torsdag den 3. november 2016 kl. 17-19
Jyske Raavarer (Havnevej 8a, Struer)