Indbydelse til julemesse
14-09-2016 21:00

Indbydelse til julemesse

Thyholm Handelsstandsforening inviterer medlemmer og andre interesserede til at deltage i julemessen fra 12. til 13. nov.

Selvom julemessen afholdes midt i november, opfordrer man til at messen stadig pyntes op til en hyggelig og lidt ”gammeldaws jul”. Udstillernes påklædning må også gerne være ”julet” og naturligvis en masse nissehuer. Alle opfordres endvidere til at have et pyntet juletræ på standen.

Standene

Standene i hallen har en dybde på 4 meter. Der opstilles ikke skillevægge mellem standene – det må man selv medbringe, hvis det ønskes. Hvordan fordelingen af standene bliver, besluttes af bestyrelsen snarest efter deadline. Der bliver givet mulighed for at foreninger kan udstille i Kombisalen.

Igen i år gør vi Multisalen til et legeland samt kreativ værksted for børn. Vi forventer der er plads til alle, men i tilfælde af pladsmangel kan nogle blive flyttet til en anden sal, og standene tildeles efter først til mølle-princippet. Dog har medlemmer fortrinsret fremfor ikke-medlemmer.

Standleje (pr. løbende meter ex. moms, der kan kun bestilles et lige antal meter)

Medlemmer                    kr. 550,-
Ikke medlemmer            kr. 750,-
Foreninger i Kombisalen  kr. 400,-

Opkrævninger udsendes umiddelbart efter messen.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen

Handelsstandsforeningen er pligtig til at registrere julemessen hos styrelsen. Det betyder, at vi skal indsende en liste inden messen, med oplysning om samtlige udstillere med navn, adresse og cvr.nr. Så disse oplysninger bedes fremsendt når I laver en tilmelding.

Fribilletter
Du kan bestille fribilletter til udlevering til aktive på din stand. Husk, at billetten skal vises ved indgangen.

Andre informationer
Som udstiller er du selv forpligtet til at forsikre dine varer og dit inventar.
Der må ikke uddeles popcorn e.l., idet det giver ekstra rengøring.
Alle stande skal være bemandet.
Der må kun opstilles stande/salgssteder efter anvisning.
Der er hundevagt fra fredag aften til lørdag morgen, samt fra lørdag aften til søndag morgen.

Entre kr. 30,- (børn under 1 år gratis)

Tilmelding og info
Du skal tilmelde dig på mail til handel@hvidbjergbank.dk snarest, og senest tirsdag den 4. oktober 2016. Du får en mail retur som kvittering for modtagelsen.
Har du yderligere spørgsmål kan de også sendes til handel@hvidbjergbank.dk.

Tilmelding skal udfyldes med:

  • hvor meter I ønsker
  • firmaet navn samt adresse
  • firmaets cvr.nr. (til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
  • hvor mange fribilletter I ønsker (aktive på standen)