Anonym hjælp til borgere i Struer Kommune
31-08-2016 13:00

Anonym hjælp til borgere i Struer Kommune

”Social Anonym Borgerrådgivning” skal hjælpe borgerne med at forstå deres sager med kommunen og gøre dem bedre i stand til at håndtere mødet med det offentlige.

Fra september måned vil borgere, der har brug for hjælp fra kommunen, kunne møde op i Infocenter Struer og få anonym rådgivning af et team af uvildige socialrådgivere. Tilbuddet kan bruges af borgere, der f.eks. står i skilsmisse, har fået tilbud om gældssanering, mangler bolig akut eller har fået et brev fra kommunen, de har svært ved at forstå.

Hver mandag fra kl. 15.00 til 16.30 sidder én af de tre socialrådgivere i teamet klar i Infocenter Struer til at tage imod henvendelser. De kan tilbyde én til to samtaler efter en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov. Første gang er mandag den 5. september 2016.

Et godt supplement til andre tilbud

Borgmester Mads Jakobsen er glad for at Struer Kommune kan tilbyde ordningen som supplement til de andre tilbud, der i forvejen eksisterer i kommunen til borgere, der er trængt på forskellige fronter.

”Vi vil gerne have en kommune, som er tilgængelig og træffer de bedst mulige afgørelser. Der hjælper det meget, at vi har kompetente borgere, som er i stand til at forstå breve fra det offentlige og håndtere deres situation på bedste vis. I forvejen findes der flere andre tilbud, men jeg mener, at den ”Sociale Anonyme Borgerrådgivning” er et godt supplement,” udtaler Mads Jakobsen.

Brugbar og præcis rådgivning

Social Anonym Borgerrådgivning kan ikke ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Borgeren vil dog kunne få vejledning og rådgivning om hvor vedkommende kan henvende sig i det etablerede system. Rådgiverne hjælper borgeren til bedre at kunne forstå sin sag og dermed bedre kunne håndtere mødet med det offentlige.

De enkelte samtalers indhold bliver ikke skrevet ned – kun årsagen til henvendelsen, dato samt borgerens alder. Det sker for at føre statistik over, hvad henvendelserne generelt drejer sig om, så rådgivningen løbende kan blive så præcis som muligt. 

Struer Kommune har indgået en aftale med Holstebro Kommune om udlån af socialrådgiverne, der bemander en tilsvarende borgerrådgivning i Holstebro.

Rådgiverne er introduceret til de lokale forhold i Struer, f.eks. kommunens organisering og kontaktpersoner på relevante områder, samt hvilke frivillige sociale tilbud, der findes i kommunen.