Høring om ny ledelsesstruktur for skole og dagtilbud i Struer Kommune
19-08-2016 11:00

Høring om ny ledelsesstruktur for
skole og dagtilbud i Struer Kommune

Børne- og uddannelsesudvalget har sendt 2 forslag vedrørende ”ændring af ledelsesstruktur for skole og dagtilbud i Struer Kommune” i høring.

Høringen har baggrund i at et flertal i Struer Byråd i forbindelse med godkendelse af budget 2016 besluttede, at der skal spares 3.350.000 kr. på ledelse fra 1. januar 2017.

Struer Kommune har i de senere år oplevet faldende børnetal, og især dagtilbudsområdet har været hårdt ramt.

I følge befolkningsprognosen ser det ud til, at børnetallet nu har stabiliseret sig og det ser ud til at ville stige lidt igen de kommende år.

På skoleområdet ser det imidlertid ikke så godt ud, da skolerne for alvor kan mærke de små fødselsårgange, her ser det faldende børnetal ud til at fortsætte de næste 10 år.

MODEL 1: 3 distrikter med områdeledelse for skole og dagtilbud

Struer Kommune tænkes opdelt i 3 skole- og pasningsdistrikter

  • Østbyen og Hjerm
  • Vestbyen og Langhøj
  • Thyholm, Humlum og Bremdal

MODEL 2: 1 skoleleder og 1 dagtilbudsleder i hvert af de nuværende geografiske distrikter (7 stk.)

De nuværende 7 skole- og pasningsdistrikter tænkes bevaret.

Besparelsesrationalet på begge modeller er 3.350.000 kr.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Steen Jakobsen ser frem til at se høringssvarene.

- Børne- og uddannelsesudvalget hælder mest til 7-distriksmodellen, men tilkendegiver at høringsparterne er meget velkomne til at give indspark til andre organiseringer af Struer Kommunes skoler og dagtilbud.

-Rammmen er dog, påpeger Steen Jakobsen, et sparemål på 3.350.000 kr. på ledelse som blev besluttet af byrådet i forbindelse med godkendelsen af budget 2016.

Høringsparterne er skolebestyrelser i folkeskolerne og Struer Kommunes Kommunale Ungdomsskole, forældrebestyrelserne i dagtilbud, de faglige organisationer samt Center MED for skole og dagtilbud.

Høringen slutter den 19. september 2016 kl. 12.

Høringsmaterialet kan ses på struer.dk/borger/dagtilbud og skole.

Flere oplysninger

Steen Jakobsen, formand for børne- og uddannelsesudvalget i Struer Kommune: 27 57 97 48
Jørn Thomsen, centerchef for skole og dagtilbud: 21 19 52 47