Fortsat forrygende vækst i Limfjordsturismen
11-07-2016 14:00

Fortsat forrygende vækst i Limfjordsturismen

Det tværkommunale partnerskab Enjoy Limfjorden, som udgøres af kommunerne Struer, Lemvig, Skive, Holstebro, Viborg og Morsø, oplever forsat vækst i turismen og fremgang i antallet af overnatninger. Væksten er bekræftet af tal fra VisitDenmark og Danmarks statistik.

Den samlede vækst i antallet af overnatninger udgør 4,9 % i kommunerne og bringer dermed det samlende overnatningstal op på over 2,3 millioner overnatninger i området med en turismeomsætning på cirka 3 milliarder til følge. Det betyder, at der nu vurderes at være over 4000 årsværk beskæftiget i turismen i limfjordslandet ifølge VisitDenmark. I forhold til 2014 har der i 2015 været over 110.000 ekstra overnattende gæster hos destinationen.

Formand for Enjoy Limfjorden, Claus Damgaard, udtaler:

”Jeg er meget begejstret for væksten i vores område, som er skabt via det gode samarbejde, vi i Enjoy Limfjorden har med de lokale aktører, som fordeler sig over campingpladser, marinaer, udlejningsbureauer og hoteller mv. Vores fokus på værdikæden er væsentlig for væksten. Den fornemme fremgang skal oven i købet ses i lyset af det flotte år, vi havde sidst, hvor Enjoy Limfjorden steg med 4,2 % i antallet af overnatninger. At vi stadig vækster og ligger over landgennemsnittet for kyst og naturturismen er positivt, og det bidrager med arbejdspladser på turismeområdet, som ikke kan flyttes væk, da Limfjordslandet bliver, hvor det er. I partnerskabet ser vi ikke på kommune- og regionsgrænser som en restriktion, ligesom vores gæster og turister heller ikke gør, når de besøger destinationen”

Turismevæksten bærer især præg af en vækst i antallet af feriehuseovernatninger, hvor der har været en særskilt vækst på over 9,7 %, og hvor alle kommunerne har oplevet individuel vækst. Overnatninger på hoteller i området er også gået frem, hvorimod camping og overnatningerne på lystbådehavnene trækker ned i det samlede regnestykke. Det skyldes en tilbagegang i juni og juli måned, hvor man havde et par våde måneder.

Lederen af Enjoy Limfjorden, Peter Emsenhuber Graversen, tilføjer:

”Der vil altid være områder, som kan forbedres, når tallene opgøres. I år trækker camping og lystbådede lidt ned, og man kan sige, at vejret har haft en stor indflydelse på dette. Omvendt er der også makroøkonomiske forhold som gør, at vi eksempelvis oplever kraftig vækst fra især tyske gæster, som foretrækker og vender tilbage til Danmark, da de her føler er trygt og godt at være i modsætning til andre konkurrerende feriemål i Europa pt. Jeg glæder mig meget over væksten, som betyder mere omsætning til erhvervet. Derudover indikerer væksten tydeligt, at Limfjordsturismen og turismen i de omkringliggende kommuner skal tages dybt seriøst, og at vores samlede indsats, fælles udviklingstiltag og markedsføring virker efter hensigten. Enjoy Limfjorden ligger eksempelvis over den gennemsnitlige vækst i Region Midtjylland og I region Nordjylland, som har en vækst på henholdsvis 4,3 og 2,9 pct.”

Enjoy Limfjorden er Danmarks syvende største destination, når man ser på overnatningerne, og der er potentiale og baggrund for meget mere. Enjoy Limfjorden har oplevet vækst på samtlige prioriterede markeder. Det danske marked er steget med 1,8 %. Det vigtige tyske marked, og klart største udenlandske besøgsgruppe med over 960.000 overnatninger, er steget med hele 8,1 % og også de norske og hollandske overnatninger er steget med henholdsvis 13,5 og 9,8 %.

Enjoy Limfjorden søsætter flere initiativer til fremtiden, blandt andet et forløb, hvor man i fællesskab med feriehusudlejerne og andre interessenter i området vil sætte gang i et forløb, der skal få endnu flere til at ville leje deres sommerhuse ud ved Limfjorden, for på den måde at øge turismekapaciteten yderligere.

Turismen er vigtig i det danske samfund, da forbruget hos turister skaber omsætning og beskæftigelse i en lang række erhverv. Det gælder også udenfor de erhverv, som man normalt forbinder med turismen ifølge VisitDenmark. I 2016 forsætter væksten for de 6 kommuner i partnerskabet Enjoy Limfjorden – foreløbig er den på 5,7 % i årets første måneder.

SE TURIST RAPPORT