Samskabelsesprojekt understøtter elevers læring udenfor klasselokalet
30-06-2016 19:00

Samskabelsesprojekt understøtter elevers læring udenfor klasselokalet

Skolerne i Struer Kommune kan i skoleåret 2016/17 plukke undervisningsforløb fra et projektkatalog med elevopgaver som er givet af det lokale erhvervs-, forenings-, kultur- og idrætsliv.

Det er Cesso.dk som står bag projektet ”Bæredygtig energi til livet”. Cesso.dk står for center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen i Region Midtjylland.

"Bæredygtig energi til livet" handler om at fremme entreprenant opgaveløsning på alle klassetrin fra grundskole- til ungdomsuddannelsesniveau. Entreprenant opgaveløsning skaber viden, forståelse, lyst til læring og går på tværs af skolefaggrænser og understøtter folkeskolereformens brændpunkt omkring ”den åbne skole”, hvor skolerne samarbejder med det omkringliggende samfund.

Via et lokalt forankret projektkatalog, som i uge 25 blev omdelt til skoler og ungdomsuddannelser i Struer Kommune, kan skolerne og uddannelsesinstitutionerne tilmelde deres klasser og tænke det ind i planlægningen af næste skoleår.

Projektkataloget indeholder konkrete problemstillinger formuleret af Struer Kommunes omgivne samfund: erhvervslivet, kultur- og turismeområdet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor. Problemstillingerne er i kataloget formuleret som opgaveoplæg, der understøtter arbejdet med den åbne skole og entreprenørskab. Entreprenørskab er én måde, hvorpå eleverne kan tilegne sig almendannende kompetencer som foretagsomhed, nysgerrighed, initiativrighed, nytænkning, selvstændighed og handlekraft. Kompetencer, som de unge kan bruge i mange aspekter af deres fremtidige liv.

”Med samarbejdet med Cesso.dk får vi mulighed for at åbne skolen op for lokalsamfundet, og lokalsamfundet op for skolen i større omfang end tidligere” udtaler Helle Pontoppidan, pædagogisk udviklingskonsulent for skoleområdet i Struer Kommune.

Kommunens børn og unge kan opleve praksisnær undervisning og varierede måder at lære på gennem de konkrete forløb, som er beskrevet i projektkataloget. Kulturinstitutioner, virksomheder, foreninger og organisationer kan rette opmærksomhed på deres områder og dermed åbne op for, at kommunens børn og unge får nye måder at forstå og opleve verdenen på.

Forhåbentlig kan der igennem dette projekt også skabes nye relationer og nye samarbejder på tværs, som kan udvikles til fælles glæde og gavn for alle.

Projektet afsluttes i Struer Kommune i foråret 2017 med en event.

Se projektkataloget for Struer skolerne