HUSK - HUSK - HUSK
24-05-2016 11:00

HUSK - HUSK - HUSK

BORGERMØDE I MIDTPUNKTET THYHOLM

TORSDAG DEN 26. MAJ 2016 KL. 19.00

HER ER DER MULIGHED FOR AT KOMME MED NETOP DIT ØNSKE OMKRING BRUGSGRUNDEN

HÅBER VI SES OG MØDET ER FOR ALLE, SÅ DEL GERNE DISSE OPLYSNINGER.

HAR DU/I LYST TIL AT VÆRE MEDLEM af Hvidbjerg og Omegns Borgerforening, kan du/I indbetale kr. 50,- pr. person til konto i Sparekassen Vendsyssel reg.nr. 9070 konto 4425608776

Har du allerede indbetalt for dit medlemsskab, kan du se bort fra ovennævnte.

Har du venner og bekendte, som har lyst til at blive medlem kan du oplyse vores kontonummer eller de kan kontakte en af bestyrelsen.

med venlig hilsen
Esther Jakobsen 

Nygade 6 B
Hvidbjerg
7790 Thyholm
tlf. 97 87 16 17