Det gode liv i Struer Kommune
10-05-2016 08:00

Det gode liv i Struer Kommune

I Struer Kommune arbejdes der med sundhed ud fra ønsket om, at alle borgere har så meget indflydelse på eget liv som muligt, for det er med til at skabe trivsel.

Der er fokus på både den fysiske og mentale trivsel, og kommunen gør en stor indsats for at fange sygdom og mistrivsel i opløbet.

Den nye sundhedspolitik har derfor også indsatsområder som både er målrettet den fysiske og den mentale trivsel.

Sideløbende med arbejdet med den nye sundhedspolitik, har der pågået et arbejde med at udvælge forebyggelsespakker til implementering bredt i kommunen. Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 forebyggelsespakker som alle efter tur gennemgås og implementeres i kommunen. Til implementering i første runde er udvalgt pakkerne vedrørende mad og måltider, fysisk aktivitet, alkohol og tobak. Derudover pakken vedrørende mental sundhed som tænkes ind sammen med de fire øvrige pakker hvor det er relevant.

Der har i processen med sundhedspolitikken været lagt vægt på, at emnerne i den nye sundhedspolitik skal afspejle temaerne i de udvalgte forebyggelsespakker, så der bliver en rød tråd igennem arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i hele kommunen, og dermed sikre at implementering af både sundhedspolitik og forebyggelsespakker foregår i én proces.

Overskrifterne for indsatsområderne er:

  • Sunde måltider og gode vaner
  • Mere bevægelse for alle
  • Røgfrihed for alle borgere
  • En sund alkoholkultur
  • Trivsel og livsglæde
  • Et aktivt og selvstændigt liv

De første af de ovenstående emner henviser til forebyggelsespakkerne som beskrevet ovenfor, mens det sidste punkt refererer til fokusområdet rehabilitering hvor Struer Kommunes vision lyder:

  • borgerne i Struer lever et langt, aktivt og selvstændigt liv med god livskvalitet

Arbejdet med implementering af forebyggelsespakkerne og det rehabiliterende tankesæt er allerede igangsat og dermed er indsatsområderne i den nye sundhedspolitik også på vej til at blive omsat i handlinger rundt i hele kommunen.

”Det er vigtigt at politikken bliver levende og kan ses som synlige handlinger ude hos kommunens borgere, ellers har den ingen værdi” udtaler Sundhedsudvalgsformand Anna Marie Brix Poulsen og glæder sig over at implementeringen allerede er i fuld gang.

Den nye sundhedspolitik kan downloades fra kommunens hjemmeside:

 www.struer.dk/borger/sundhed-og-sygdom

Flere oplysninger

Sundhedsudvalgsformand Anna Marie Brix Poulsen på telefonnummer 2384 8357 eller
Centerchef Lars Olesen på telefonnummer 9684 8310.