Genoptryk af turistfolder
02-05-2016 09:00

Genoptryk af turistfolder

Sidste år udgav Thyholm foreningen en Turistfolder for vores lokalområde. Det var en stor succes.

De 3000 danske foldere vi fik trykt blev revet væk, og mange af de tyske ligeså. Ud over turisterne har folk fra både Struer og Thy udtrykt begejstring og forundring over hvor meget vi egentlig har på Thyholm

Det er VIGTIGT at vi holder gang i erhvervsliv og turisme – og denne folder er trykt som en service til turister.  Hvis vi gik over til at tegne annoncer, ville det kræve enormt ekstra arbejde (arbejde koster) – og udvande folderen set fra turisternes vinkel.

I år bliver folderen udvidet med ekstra kolonner og flere rubrikker med både mekanikere, tømrere, murere, behandlere m.m. ja alt hvad turister og sommerhusejere kan få brug for i ferien her.

Støt os økonomisk, så vi forsat kan udgive en ”Thyholmsk” turistfolder – til gavn for både erhvervsliv, sommerhus udlejning og alle der bor her.

Vi foreslår at

  • museer m.m. kan støtte med fra 100 – 300 kr. eller mere
  • mindre enkeltmands virksomheder” kan støtte med fra 300-500 kr. eller mere
  • Større virksomheder, banker m.m. kan støtte med fra 500 -1000 kr. eller mere

Bidrag til turistfolderen kan indsættes på Thyholm Foreningens konto i Hvidbjerg Bank reg.: 7500 konto: 7015326 

På Forhånd Tak og venlig hilsen
Thyholm – foreningen