Reparation på Oddesundbroen starter op igen
18-04-2016 15:00

Reparation på Oddesundbroen starter op igen

Opstarten på reparationsarbejdet af Oddesundbroen, der startede op sidste år vil blive afsluttet i juni måned.

Arbejdet vil foregå i perioden d. 14. juni til d. 23. juni og trafikken vil blive afviklet i ét spor med lysregulering. Enkelte nætter spærres broen dog helt med mulighed for løbende passage.

I forbindelse Folkefest d. 18. juni vil trafikken forventelig ikke blive berørt synderligt. I værste fald vil trafikken foregå i ét spor med lysregulering og i bedste fald vil der være 2 spor farbar udtaler Chr. Bugge Hansen, der er fagprojektleder, men siger samtidig: - Den endelige tidsplan vil afhænge af arbejdets fremdrift, og kan være vanskelig at vurdere nu, da det bl.a. afhænger af vejrlig.

Thyholm.dk vil løbende følge reparationsarbejdet af Oddesundbroen