Thyholm Egnsmuseum præsenterer ny udstilling
17-03-2016 12:00

Thyholm Egnsmuseum præsenterer ny udstilling

 Traditionen tro åbner Thyholm Egnsmuseum i Søndbjerg dørene til påske (skærtorsdag). I år har museets dygtige og kreative medarbejdere lavet særudstillingen "Vareknaphed og flygtningebørn bag pigtråd i Lyngs" i forbindelse med åbningen.

 I år drejer det sig om to udstillinger, der dog har det til fælles, at de begge fortæller om en svær tid i danmarkshistorien.

 Den ene er om husmoderens hverdag med de besværligheder, rationeringen og vareknapheden gav hende under krigen. Den udstilling befinder sig i museets sædvanlige udstillingsrum, og er fint arrangeret med de ”varer” fra krigens tid, som museet råder over. Udstillingen er suppleret med oplysningsplancher, der også fortæller om alternative løsninger. Opfindsomheden var stor.

 Den anden udstilling er lavet i Kresten Rusbjergs tidligere atelier og er en model af flygtningelejren i Lyngs i 1945 - 46. Museet er så heldig, at det har fået indblik i en dagbogsbeskrivelse af en families flugt fra det tidlige Østpreussen til Lyngs. Det drejer sig om godsejerparret Kurt Hildebrandt og deres to børnebørn, Axel og Bärbel. Børnenes forældre valgte, trods faren ved russernes fremrykning, at blive i hjemlandet.

 Kurt Hildebrandt har givet en detaljeret beskrivelse af, såvel den farefulde rejse over Østersøen, hvor han bl.a. var vidne til, at to medfølgende skibe blev sænket af de russiske torpedoer, samt den besværlige rejse fra København til Hvidbjerg på Thyholm. Senere fortæller han om forholdene i flygtningelejren i Lyngs.

 Alt dette, sammen med øjenvidnebeskrivelser fra lokalbefolkningen, vises og beskrives i udstillingen. Så vær velkommen til en barsk beretning om flygtningesituationen i Lyngs anno 1945-46. Det er forbavsende, så mange traumatiske hændelser, der kan trækkes til vor tids flygtningesituation.

Det kan oplyses, at fam. Hildebrandt blev lykkeligt forenet efter krigen i 1947