Generalforsamling i Hvidbjerg Borgerforening
02-03-2016 10:00

Generalforsamling
i Hvidbjerg Borgerforening

Mandag den 29. februar afholdt Hvidbjerg og Omegns Borgerforening i Kulturen, hvor der blev startet med fælles spisning, der bestod af flæskesteg, rødkål og brune kartofler. Alle de 16 fremmødte til generalforsamlingen var enige om at det var en god ide, der burde gentages.

Efter spisningen gik man over til generalforsamlingen, hvor formanden, Victor Nielsen, gennemgik de ting der var sket i årets løb.

Regnskabet blev præsenteret af kasseren, Ester Jakobsen. Regnskabet viste indtægter på kr. 5911,00 og udgifter på kr. 5288,00, der gav en overskud på kr. 623,00. Kontingent blev fastlagt til kr. 50,00.

Valg til bestyrelse blev gennemført med genvalg til Lotte Pedersen og Esther Jakobsen og nyvalg til Rasmus Jensen. Så den kommen bestyrelse kommer til at bestå af Victor Nielsen, Tove Hedegaard, Ester Jakobsen, Lotte Pedersen og Rasmus Jensen. Hans Børge Henriksen og Jørgen Busk blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen var der en præsentation af nogle ideer til hvad brugs-pladsen kunne bruges til. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne have nogle tilbagemeldinger omkring de forslag der er fremkommet. Se projektet på forsiden af thyholm.dk eller under projekter.