Struer Kommune spørger borgerne over 80: Hvordan har du det?
01-03-2016 12:00

Struer Kommune spørger
borgerne over 80:
Hvordan har du det? 

Når borgerne i Struer Kommune fylder 80 år, får de tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, der sætter fokus på trivsel og sundhed.

I Struer Kommune er der omkring 800 borgere på 80 år eller derover, der klarer sig uden personlig eller praktisk hjælp fra kommunen. Men hvordan går de egentlig og har det? Trives de, og er der noget, der kan være med til at forebygge helbredsproblemer og dårlig trivsel? Det vil Struer Kommune gerne finde ud af. Derfor bliver de ældre på 80 år og derover, der i det daglige klarer sig selv, tilbudt et forebyggende hjemmebesøg hvert år.

Hvis borgeren takker ja til tilbuddet, vil en sundhedskonsulent komme på besøg i hjemmet. Der vil være fokus på blandt andet hverdagslivet, trivsel, kost, motion, aktiviteter, indretning af boligen, forebyggelse af fald, økonomiske forhold, og hvordan det er at blive ældre og få håndteret det, så livsglæden bliver bevaret.

Gennem råd og vejledning vil sundhedskonsulenten også prøve at hjælpe borgeren med at bevare sine færdigheder længst muligt og eventuelt være med til at løse små problemer, inden de vokser sig store og uoverskuelige.

Sundhedskonsulenten kommer med en bred viden om Struer Kommunes forhold og tilbud, der kan være med til at skabe tryghed, trivsel og sundhed i hverdagen.

Det er ”Lov om social service”, der forpligter kommunerne til hvert år at komme ud til borgerne, når de er fyldt 80 år. Tidligere fik borgerne tilbudt de årlige hjemmebesøg fra 75 år, men det er ændret fra årsskiftet, så borgere nu får tilbud om et enkelt forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år.  Efter fem år får borgerne så tilbud om forbyggende hjemmebesøg hvert år. Borgerne kan dog altid ringe til Struer Kommune, hvis de har brug for at tale med en sundhedskonsulent.

Ud over de lovpligtige hjemmebesøg har Struer Kommune siden 2014 tilbudt besøg til enker og enkemænd på 75 år og derover. Nu er ordningen udvidet, så det gælder fra 65 år, hvor Struer Kommune tilbyder et besøg tre måneder efter, at borgeren er blevet alene.

- Det er et rigtig godt tilbud, for det kan være en svær tid, når man har mistet en ægtefælle eller samlever. Derfor vil vi gerne hjælpe i en svær tid, siger formanden for sundhedsudvalget, Anna Marie Brix Poulsen.

Flere informationer:
Helene Henrichsen: Funktionsleder, sundhedsfremme og træning: 23 44 68 40
Anna Marie Brix Poulsen, formand for sundhedsudvalget:
23 84 83 57