Befolkningen på Thyholm sagde nej
03-12-2015 22:00

Befolkningen på Thyholm sagde nej

Så forelægger tallene for folkeafstemningen, der fortæller om Struer og Holstebro skal sammenlægges til en kommune.

Tallene siger helt klart, at indbyggerne i Struer kommune ikke ønsker at blive sammenlagt med Holstebro kommune.

For sammenlægning stemte 32,1%  4347stemmer
Imod sammenlægning stemte 67,9%  9185 stemmer

Der var 86 blanke stemmer
21 Ugyldige stemmer

Vi bringer her tallene fra de forskellige stemmesteder senere.

Stemmetallene fra Thyholm:
For sammenlægning stemte      523 stemmer
Imod sammenlægning stemte  1501 stemmer

Det bliver spændende at se om nogle politikerne fremover vil fortsætte med at være ude af trit med vælgerne.