Thyholm Skole får ja til konfirmationsforberedelse
24-11-2015 16:00

Thyholm Skole får ja til konfirmationsforberedelse

Undervisningsministeriet har givet Struer Kommune lov til at lægge konfirmationsforberedelsen i skoletiden

Et møde mellem Struer Kommune og undervisningsminister Ellen Trane Nørby i september resulterer nu i, at eleverne i kommunens folkeskoler kan modtage konfirmationsundervisning i skoletiden.

Som følge af den nye folkeskolereform skulle konfirmationsundervisningen foregå efter skoletid, og det har betydet, at undervisningen kom til at ligge så sent på eftermiddagen, at eleverne ofte var trætte og uoplagte.

Nu har undervisningsministeriet givet folkeskolerne i Struer Kommune lov til at lægge to timers konfirmationsforberedelse for 7. klasserne i de timer, hvor eleverne i dag har understøttende undervisning.

- Det er en dejlig besked at modtage fra Undervisningsministeriet. Det viser, at Ellen Trane Nørby var lydhør over for vores argumenter for en ændring af undervisningstiden, da vi havde møde med hende i september, siger Steen Jakobsen, der er formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Han er glad for, at 7. klasses-eleverne nu kan få lagt konfirmationsforberedelsen ind i skoleskemaet, og at der dermed ikke får så lange dage, som de ellers ville have fået.

Undervisningsministeriet har givet tilladelse til at flytte undervisningen i foreløbig fire år. Der er blandt andet lagt vægt på, at konfirmationsforberedelsen bidrager til elevernes faglig og alsidige udvikling. Efter de fire år skal forsøget evalueres.

Struer Kommune er ikke den eneste kommune, der har vist interesse for at flytte undervisningen. I alt 63 kommuner har søgt om at komme med i forsøget. Heraf har 12 kommuner får tilladelse. I det midt- og vestjyske har Holstebro og Herning kommuner også får lov til at ændre på elevernes skema.

Det bliver de fire overbygningsskoler i Struer Kommune, der nu skal i gang med at lægge skemaet lidt om – nemlig Limfjordsskolen Struer, Thyholm Skole, Parkskolen og Langhøjskolen.