Orienteringsmøde om Geopark Vestjylland
14-11-2015 17:00

Orienteringsmøde om  Geopark Vestjylland

Vær med til at sæt fokus på dit lokalområde og vær med til at sætte det og Nordvestjylland på verdenskortet !
Mødet finder sted torsdag den 26.november i Midtpunktet kl. 19.30.

Hvordan det?
Dit lokalområde skal med på verdenskortet som en af 120 globale geoparker fordelt på 33 lande. De globale geoparker har en stærk geologisk arv og bruger denne arv som baggrund for fortsat udvikling. Sådan et område bor du i, og det skal vi arbejde på bliver endnu mere synligt gennem Geopark Vestjylland.

Geopark Vestjylland – hvad er det for noget?
Geopark Vestjylland er et fælles for initiativ Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, som har taget sin begyndelse blandt frivillige i de tre kommuner. Geopark Vestjylland er et egnsudviklingsprojekt som bygger på den geologiske og kulturhistoriske arv og skaber udvikling af erhverv, oplevelser og identitet.

Med hvem?
Med dig og alle andre som har lyst og interesse i det område du bor i. Geopark Vestjylland kommer på tur for at besøge netop dit område og til en snak om hvad Geoparken kan betyde for dit område, din kommune og Nordvestjylland – så vi sammen kan udvikle dit område som en del af Geopark Vestjylland.

Hvornår – og hvor? 
Har du/I , din forening, institution og virksomhed m.fl. lyst til at høre mere om projektet, hvad det betyder for dit/jeres område og hvordan Geopark Vestjylland hænger sammen med UNESCO så mød op: Torsdag den 26.november i Midtpunktet, Thyholm Kl. 19.30 - ca. 21.30

Læs mere her - www.geoparkvestjylland.dk