Ét stort Blålys - derfor skal Struer Kommune bevares
29-10-2015 21:00

John Christoffersen (A) Struer Byråd:

Ét stort Blålys - derfor skal Struer Kommune bevares

Når historiebøgerne skal skrives om 7-10 år, vil historien om den 100 år gamle stolte Købstad Struer og dens landområder vise sig at være en sand gyser.

14 af vore byrådsmedlemmers tro på, at det kan skabe udvikling i Nordvestjylland (læs Holstebro) at lægge Struer under Holstebro vil vise sig som et naivt fatamorgana.

Bare fordi Struer Kommune fjernes fra Danmarkskortet og hele vort område hedder Holstebro, vil vi ikke få én eneste ekstra virksomhed til at etablere sig, ikke ét ungt menneske vil undlade at flytte til en større by for at få en uddannelse, demografien med flere ældre vil ikke ændre sig, stordriftsulemperne vil betyde, at den økonomiske gevinst vil vise et stort 0 på bundlinien.

Struer Kommune har i dag en bedre likviditet end Holstebro.

Vort serviceniveau på eks. skole- og ældreområdet er bedre end i Holstebro.

Vores faglighed indenfor eks. sundhedsområdet og handicap og psykiatri kan fint matche Holstebro’s.

Vi har ikke noget at skamme os over - tværtimod. Ved at blive lagt under Holstebro vil borgerne på flere områder komme til at opleve forringelser samt fyringer af medarbejdere. Og jo, vi kan godt løfte de fremtidige opgaver indenfor eks. sundhedsområdet, da vi ofte, som en lille kommune, er bedre til at tænke ‘ud af boksen’ og mindske bureaukratiet.

For slet ikke at tale om alle de arbejdspladser og institutioner som helt sikkert vil være forsvundet fra Struer og flyttet til Holstebro, når historiebøgerne skal skrives - her nævnes bare nogle få:

-Løftet om fortsat lys i vort smukke rådhus’ vinduer holder til næste byrådsperiode. Så kommer argumentet, at I kan jo nok forstå - for at skabe synergier og effektivitet - så skal alle funktioner samles ét sted = tab af 200-250 arbejdspladser som flyttes til Holstebro. Og dermed følger bl.a. mindre handel i vore butikker, så også et stort minus for vort handels- og erhvervsliv.

-Nupark har været nødlidende. Så ganske hurtigt vil de spare huslejen og lukke BusinessPark Struer ned  (70-100 arbejdspladser) og flytte dem til Nupark.

-Struer Forsyning vil med sikkerhed lukke ned og alt flyttes til Vestforsyning i Holstebro.

-37 medarbejdere i Park og Vej vil med sikkerhed blive flyttet fra Struer til Kaj Bech i Holstebro.

-Aftalen taler om, at Holstebro skal være bedre rustet i.f.m. eks. uddannelse. VIA, Campus osv. vil med tiden helt sikkert blive samlet i Holstebro for at forsøge at matche Herning - hvilket med stor sandsynlighed, ad åre, også vil koste Struer Statsgymnasium livet.

Desuden skal vi så også betale meget mere i ejendomsskatter, da grundskyldspromillen er en del højere i Holstebro.

Aftalegrundlaget bærer i sin grundsubstans Holstebro’s signatur - Det skal hedde Holstebro Kommune og Hovedstaden skal være vækstdynamo for kommunen. Siger det næsten ikke alt om, at det for Holstebro ikke drejer sig om området, men om at Holstebro bare skal vokse ? - og dermed forsøge at mindske deres mindreværdskompleks overfor Herning. Der bliver i hvert fald ikke ret meget tilbage i Struer.

Jeg får det helt dårligt bare ved tanken om, hvad det er Byrådets flertal har gang i for at afvikle Struer Kommune.

Stemmesedlen taler om sammenlægning, men om nogen ved jeg, at det fordrer ligeværdige parter. Vore forhandlere har lagt sig fladt på ryggen og ladet Holstebro bestemme. Derfor er spørgsmålet mere rigtigt: Skal Struer lægges under Holstebro? Mit svar er Nej!

Lad os derimod fortsætte det gode samarbejde, vi allerede har på 47 områder - og med Lemvig - og udvide med de få der måtte blive nødvendigt.

John Christoffersen
Byrådsmedlem (A)
Rolighedsvej 18
7790 Thyholm

Thyholm.dk siger tak for indlægget. Samtidig opfordrer vi andre til at komme med deres mening om kommunesammenlægningen.
Send din mening til redaktionen@thyholm.dk.