Kommunesammenlægning: Informationsmøder om folkeafstemningen i Midtpunktet
29-10-2015 16:00
Kommunesammenlægning: Informationsmøder om folkeafstemningen i Midtpunktet  
Informationsmøder om folkeafstemningen om sammenlægning mellem Struer Kommune og Holstebro Kommune.

Vælgerne i Struer Kommune og Holstebro Kommune skal den 3. december 2015 til folkeafstemning for at stemme ja eller nej til en sammenlægning af de to kommuner. Op til valget arrangerer Struer Kommune derfor to offentlige informationsmøder, som er planlagt til den 10. november i Hvidbjerg og den 16. november i Struer.

Byrådene i Struer og Holstebro Kommune har besluttet, at vælgerne i de to kommuner skal spørges, om de vil lægge sig sammen i én kommune. I den forbindelse indbyder Struer Kommune til to informationsmøder, hvor alle er velkomne.

Informationsmøderne finder sted på følgende steder og tidspunkter

  • Hvidbjerg: tirsdag d. 10. november fra kl. 19.00 i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm.
  • Struer: mandag d. 16. november fra kl. 19.00 i Folkets Hus, Tegltorvet 2, 7600 Struer.

Hvert møde vil blive indledt med et oplæg om baggrunden for afstemningen, hvorefter et panel af politikere fra Struer Byråd, der repræsenterer både ja- og nej-siden, vil debattere fordele og ulemper ved en sammenlægning.

Publikum vil få mulighed for at stille spørgsmål direkte til politikerne.

Baggrundsmaterialet, der ligger til grund for politikernes beslutning om at sende sammenlægningsspørgsmålet til folkeafstemning, kan læses her: www.struer.dk/fusion.

Baggrundsmateriale til folkeafstemningen om sammenlægning mellem Struer Kommune og Holstebro Kommune

Struer Kommune henvendte sig i foråret 2015 til Holstebro Kommune for at drøfte muligheder for at øge det kommunale samarbejde eller arbejde for en sammenlægning af de to kommuner.

I det efterfølgende forløb blev en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af begge byråd nedsat, og ved to interne møder blev de præsenteret for faglige oplæg og relevant baggrundsmateriale på området.

På første møde, 5. maj i Struer, blev der fremlagt sammenlignelige tal for kommunernes serviceniveau og økonomi samt en oversigt over eksisterende samarbejdsrelationer.

På det andet fællesmøde, 13. august i Holstebro, deltog Kurt Houlberg og Ulf Hjelmar fra KORA med et oplæg om fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning, og professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet deltog med et oplæg om kommunernes udvikling og fremtidige udfordringer.

Arbejdet har resulteret i, at de to byråd har vedtaget at spørge borgerne i Struer og Holstebro kommuner, om de ønsker en sammenlægning. Vilkår og visioner for en evt. sammenlægning står i det aftalegrundlag, som arbejdsgruppen er nået frem til.

Borgerne går til afstemning om kommunesammenlægning den 3. december 2015, samme dag som afstemningen om EU-retsforbeholdet finder sted.

Materialet, som ligger til grund for byrådenes beslutning, finder du her og frem mod 3. december vil relevant, fælles materiale, som har offentlighedens interesse, blive lagt her, så det er nemt at finde igen.


Dokumenter