Forligskredsen rykker førskolestarten til 1. marts
22-10-2015 10:00

Forligskredsen rykker
førskolestarten til 1. marts

Politikerne bag budgetforliget har besluttet, at børnene i Struer Kommune skal begynde i førskoleforløb 1. marts frem for 1. januar

Forligskredsen bag 2016-budgettet for Struer Kommune har lyttet til forældrenes kritik og har nu besluttet at ændre datoen for førskolestart for kommunes yngste borgere.

I budgetforliget var det vedtaget, at børnehavebørnene fra næste år skulle begynde i førskolen allerede 1. januar, hvor de i år begyndte 1. april. Det har medført flere henvendelser til politikerne fra forældre, der var bekymrede for, at det ville blive en for tidlig førskolestart for deres børn.

- Vi har lyttet til kritikken, for der har været en del bekymring blandt forældrene. Vi har været igennem en proces, der har været forceret, så vi har ikke fået alle argumenterne med. Derfor har vi besluttet, at børnehavebørnene fra næste år skal begynde i førskolen 1. marts, så de får et par måneder mere til at modnes, inden de begynder på førskoleforløbet, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Steen Jakobsen (V).

Steen Jakobsen understreger, at beslutningen ikke betyder, at der kommer besparelser andre steder inden for børne- og uddannelsesområdet.

- Vi skal ikke ud at finde pengene et andet sted, så derfor har vi haft mulighed for at lytte til de gode argumenter og ændre på datoen, siger Steen Jakobsen.

Ændringen skal vedtages på det næste møde i børne- og uddannelsesudvalget d. 9. november, hvorefter det skal vedtages i byrådet d. 24. november.