Aftalegrundlag for eventuel fusion er på plads
28-09-2015 19:00
Aftalegrundlag for eventuel

fusion er på plads
 

Holstebro Kommune og Struer Kommune er klar med et fælles aftalegrundlag forud for en eventuel folkeafstemning om kommunesammenlægning.

PRESSEMEDDELELSE FRA STRUER KOMMUNE OG HOLSTEBRO KOMMUNE

En gruppe med repræsentanter fra hvert af de politiske partier i Struer Byråd og Holstebro Byråd lagde mandag morgen sidste hånd på et fælles aftalegrundlag med overordnede vilkår og visioner for en eventuel kommunefusion mellem de to nordvestjyske kommuner.

Se aftalegrundlaget (pdf)

Aftalegrundlaget bliver en del af byrådenes beslutningsgrundlag for om der 3. december 2015 skal afholdes folkeafstemning om en kommunesammenlægning mellem Struer Kommune og Holstebro Kommune pr. 1. januar 2018.

Den 30. september behandler Struer Kommune og Holstebro Kommune sagen på den åbne dagsorden i kommunernes økonomiudvalg, hvor aftalegrundlaget er et centralt bilag til dagsordenspunktet.

Den 6. oktober 2015, fra kl. 17.00 tager de to byråd stilling til spørgsmålet om der skal være en folkeafstemning.

Kort historik
På baggrund af en intern rapport henvendte Struer Kommune sig i foråret 2015 til Holstebro Kommune for at drøfte muligheder for en sammenlægning af de to kommuner.

I processen frem til i dag har de to byråd bl.a. afholdt to interne fællesmøder, hvor der blev diskuteret kommunesammenlægning contra øget samarbejde.

På det første møde, 5. maj i Struer, blev der fremlagt materialer med sammenlignelige tal for kommunernes serviceniveau og økonomi samt eksisterende samarbejdsrelationer.

På det andet fællesmøde, 13. august i Holstebro, deltog Kurt Houlberg og Ulf Hjelmar fra KORA med et oplæg om fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning, og professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet deltog med et oplæg om kommunernes udvikling og fremtidige udfordringer. 
  
På baggrund af fællesmøderne blev sagen om en mulig kommunesammenlægning efterfølgende behandlet i de to byråd, som besluttede at gå videre med fusionsplanerne fremfor at øge det eksisterende samarbejde.