Det går hurtigt i Struer kommune med den grønne omstilling
28-09-2015 11:00

Det går hurtigt i Struer kommune

med den grønne omstilling

 
I Struer Kommune har vi grebet bolden med grøn omstilling og er nu ved at skabe et hold der kan bringe os til at score de afgørende mål.

Her i Struer går det faktisk så hurtigt - at det ved gårsdagens pressemøde og lancering af rapporten "Grøn Omstilling - vejen til nye job og bedre klima", som 3F's Grønne tænketank fremlagde desværre ikke fremgik hvad Struer Kommune i de sidste 2 år har gjort.

I efteråret 2013 kom startskuddet til at sætte fokus på klima og den grønne omstilling. Struer Kommune vedtog Klima og Energistrategi samtidig med at men meldte sig som Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening og underskrev Borgmesterpagten. De 2 initiativer understøtter henholdsvis omstillingen af Struer Kommune som virksomhed, hvor man især kigger på at nedbringe energiforbruget og Struer Kommune som geografisk areal, hvor man arbejder med den grønne omstilling af hele samfundet.

I Klima og Energistrategien satte man sig det meget ambitiøse mål at Struer Kommune skulle være fossil-fri i 2035. Samtidig vedtog man at Struer Kommune skulle udarbejde en Energi og bæredygtighedsplan, hvor første plan skulle samle op på mange af de initiativer der allerede var i gang i kommunen. Planen blev vedtaget i juni måned i år.

For at kunne understøtte intentionerne i Klima og Energistrategien har Struer Kommune de sidste knapt 2 år deltaget i udarbejdelsen af den fælles strategiske energiplan, midt.energistrategi, der udover at være en redegørelse af hvilke politiske mål de enkelte kommuner i Region Midtjylland har, anviser vejen for hvordan vi i Region Midtjylland kan være proaktive i den grønne omstilling, og hvilke synenergier der skal satses på hvis vi skal være fossilfri i 2050, have skabt flere arbejdspladser, og sikre en eksport af viden og know-how fra Region Midtjylland.

Vil du vide mere kan du læse Struer Kommunes Energi og bæredygtighedsplan her.