Til salg: Fabriksvej 1 på Thyholm
09-09-2015 08:00
Til salg: Fabriksvej 1 på Thyholm  
Fabriksvej 1, 7790 Thyholm, matr. Nr. 6 s Semb By, Hvidbjerg med areal 3.644 m2 udbydes hermed til salg af Struer Kommune.

Grunden sælges incl. kloakafgifter, men excl. el-, vand- og varmetilslutningsafgifter.

Yderligere oplysninger om grunden forinden afgivelse af bud, kan ske ved henvendelse til Mads Houe på tlf. nr. 96848232 (mellem kl. 08.00 og 12.00).

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afleveret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest den 24. september 2015 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår bl.a. heraf, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.