Ændringer til lukning af Oddesundbroen i næste uge
03-09-2015 12:00

Ændringer til lukning af Oddesundbroen i næste uge

I forbindelse med detailplanlægningen af de afsluttende arbejder for i år, har det vist sig nødvendigt at spærre endnu en nat fra tirsdag d. 8.september kl. 20 til onsdag d. 9.september kl. 05 – der vil denne sidste aften /nat være mulighed for at passere broen kl 22 og kl 24.

Vi kan samtidig udnytte denne sidste nat til at udføre arbejder, som ellers var planlagt til udførelse på et senere tidspunkt, for derved at mindske generne for trafikken.

Broens kørebane vil være spærret fra

Søndag d. 6. september kl. 20.00 til Mandag d. 7. september kl 05.00  og igen fra

Mandag d. 7. september kl 20.00 til Tirsdag d. 8 september kl 05.00 og igen fra
Tirsdag d. 8. september kl 20.00 til Onsdag d. 9. september kl 05.00  denne sidste aften vil der være mulighed for passage ca. kl 22 og ca. kl. 24

Vi kan desværre ikke som ved nogle tidligere spærringer tilbyde passage på nogle tidspunkter de første 2 aftner/nætter, da asfalten ikke tåler færdsel før den er nedkølet.

Det vil som ved tidligere spærringer være muligt for fodgængere og cyklister at passere broen.

Der vil være mulighed for passage for udrykningskøretøjer efter de aftalte procedurer.