Udsigtstårn rejs på Thyholms næsthøjeste punkt
21-08-2015 14:00

Udsigtstårn rejs på Thyholms næsthøjeste punkt

Mandag den 3. august ankom den 8 meter høje udsigtstårn med svær vognmandstransport til placeringen på Thyholms næsthøjeste punkt og i morgen er der indvielse af det nye udsigtspunkt.

Det nye udsigtspunkt er placeret ved Bjørndal Kalkgravs nye informations- og rasteplads, hvor der formidles oplysning om tidligere tiders kalkbrydning på stedet, læplantningens historie, og hvor der er skabt gode aktivitetsmuligheder for børn og voksne.

Når det er blevet muligt for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø og Thyholm Egnsmuseum at skabe denne plads, skyldes det først og fremmest, at man har fået støtte fra såvel lokale foreninger som fonde, bl.a. Friluftsrådet, som har bidraget med den største donation.

Indvielse af udsigtstårnet sker lørdag den 22. august kl. 11 med følgende program:
Formændene for Egnsmuseet og Egnshistorisk forening orienterer om projektet. Så vil Eskild Højgaards sang afsynges og byrådsmedlem Hans Østergaard vil holde indvielsestal og klippe snoren til tårnet.

Derefter bliver der fri adgang til en flot udsigt over Limfjordslandet serveres pølser, øl og sodavand. For at få noget ud af udsigten opfordres der til at tage kikkert med samt en stol, hvis man få lyst til at sidde ned under festlighederne.

Se udsigten her