Sidste lukning af Oddesundbroen i år??
20-08-2015 15:00

Årets arbejder på Oddesundbroens
kørebane nærmer sig afslutningen.

Det må være sidste lukning af Oddesundbroen i år hvis der ikke sker noget uforudset.

Der skal lægges asfaltslidlag i hele broens bredde og hele broens længde, derfor vil broen være spærret 2 aftener/nætter fra kl 20 til kl. 05.

Broens kørebane vil være spærret fra

Søndag d. 6. september kl. 20.00 til Mandag d. 7. september kl 05.00  og igen fra

Mandag d. 7. september kl 20.00 til Tirsdag d. 8 september kl 05.00.

Vi kan desværre ikke som ved nogle tidligere spærringer tilbyde passage på nogle tidspunkter, da asfalten ikke tåler færdsel før den er nedkølet.

Det vil som ved tidligere spærringer være muligt for fodgængere og cyklister at passere broen.