Fordele og ulemper ved fusion eller mere samarbejde
14-08-2015 16:00
Fordele og ulemper ved fusion eller mere samarbejde  

I aftes fik byrådene fra Holstebro og Struer kommuner en række ekspertbud på mulige konsekvenser af øget samarbejde eller en eventuel sammenlægning af de to nordvestjyske kommuner.

PRESSEMEDDELELSE FRA HOLSTEBRO OG STRUER KOMMUNER:

Skal Holstebro Kommune og Struer Kommune gå sammen i en ny storkommune – eller skal de i stedet udvide samarbejdet henover kommunegrænsen?

Det er de fremtidsscenarier, som de to byråd på et tidspunkt skal vælge imellem ud fra et kvalificeret grundlag.

På et fællesmøde i Holstebro den 13. august 2015 fik politikerne en ekstern vurdering af fordele og ulemper fra tre uvildige eksperter. De gav politikerne perspektiver og ny viden til overvejelserne, som nu indgår i grundlaget for en kommende beslutning.

På lang og kort sigt
En af eksperterne, som leverede et oplæg til byrådene om kommunernes udvikling og fremtidige udfordringer, var professor Kurt Klaudi Klausen, der forsker i offentlig organisation og ledelse ved Statskundskab på Syddansk Universitet.

De andre specialister var Kurt Houlberg og Ulf Hjelmar fra KORA, (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), der bidrager med viden som fremmer kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

Ud fra forskning og erfaringer fra bl.a. Danmarks seneste kommunesammenlægninger i 2007 præsenterede KORA en analyse med pointer, opmærksomhedspunkter, fordele og ulemper ved byrådenes to fremtidsscenarier på kort og lang sigt.

Se opsummeringen fra KORAs præsentation.

I næste uge vil byrådene hver for sig fortsætte drøftelserne om fremtidens relationer i forbindelse med byrådsmødet i Holstebro Kommune tirsdag og budgetseminar i Struer Kommune torsdag.