Flere nattelukninger af Oddesundbroen i juni
11-06-2015 15:00

Flere nattelukninger
af Oddesundbroen i juni

I forbindelse med det eksisterende reparationsarbejde, hvor fugtisolering og belægning udskiftes, er Vejdirektoratet nødt til at lukke Oddesundbroen i flere nætter i resten af juni.
 
Juni er en travl måned for entreprenøren, der står for renovering af Oddesundbroen. Arbejdet med fugtisolering og udskiftning af belægningen er i fuld gang og vil også strække sig over nogle nætter i juni måned.

Det betyder desværre en række spærringer om natten af Oddesundbroen, som forhindrer trafikanter i bil mellem Thyholm og Struer i at køre over broen.

De næste spærringer vil være natten mellem den 11. og 12. juni og natten mellem 12. og 13. juni. Spærringstidspunktet er fra klokken 00.05 til klokken 05.00.

Næste spærringsperiode herefter bliver fra 19. – 23. juni. Klokkeslettet er denne gang anderledes, idet spærringen allerede starter fra klokken 20.00 om aftenen og varer til klokken 05.00 morgenen efter på alle de nævnte dage.

Det vil dog, som ved tidligere spærringer, være muligt for fodgængere og cyklister at passere broen.

Renoveringen af Oddesundbroen udføres i perioden april-juli 2015 og medfører lukninger i forventeligt 9 til 12 nætter.  

Udover de annoncerede natspærringer vil der løbende igennem projektet kunne opstå kortere ventetider på op til 30 minutter i løbet af nattetimerne ved tilkørsel af materialer med mere.

Sidste nyt
I forbindelse med Jegindø dæmningens jubilæumsfest lørdag den 20. juni er der blevet lavet en aftale med entreprenønen om at der vil blive lukket op for gennemkørsel kl. 22 og kl. 24.