Alt om Folketingsvalget
04-06-2015 08:00
Alt om Folketingsvalget  
Få et overblik over, hvor du kan stemme både pr. brev og på valgdagen d. 18. juni

Her skal du stemme:
Valg til Folketinget foregår torsdag den 18. juni 2015 fra kl. 9 til kl. 20 i følgende områder:

Hvidbjerg, Uglev, Jegindø og Lyngs: Midtpunktet
Struer: Struer Hallen
Bremdal og Venø: Bremdal Aktivitetscenter
Gimsing: Gimsing Sognegård
Hjerm: Hjerm Sognegård
Humlum og Resen: Humlum Kro
Ølby, Asp, Linde, Fousing og Vejrum: Langhøj Hallen
Valgstedet står også på dit valgkort.
Husk at tage valgkortet med!

Har du ret til at stemme, og har du ikke senest fredag den 12. juni 2015 modtaget et valgkort med posten, kan du kontakte Folkeregisteret, Infocenter Struer, Smedegade 7, eller på telefonnummer 96 84 81 36. Du kan også sende en e-mail til borgerservice@struer.dk. Det gælder også, hvis oplysningerne på dit valgkort er forkerte.

På valgdagen er du i øvrigt velkommen til at rette henvendelse til valgbestyrelsen i Struer Hallen, Park Allé 4, 7600 Struer.

Kørsel af vælgere
Struer Kommune kan sørge for kørsel af ældre og svagelige vælgere, som ikke selv kan klare transporten til og fra valgstedet. Ønsker du denne service, skal du snarest og senest tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.00 kontakte Borgerservice på telefonnummer 96 84 81 36.

Kørsel på Thyholm
For de vælgere, som skal stemme i Midtpunktet på Thyholm, er der gratis buskørsel jfr. nedenstående køreplan:

Stoppested: Ca. tidspunkt
Lyngs Kultur- og turistcenter 11.00
Midtpunktet, Hvidbjerg 11.09
Jegind, Jegindø 11.18
Uglev Station 11.27
Midtpunktet, Hvidbjerg 11.36
Lyngs Kultur- og turistcenter 11.45
Midtpunktet, Hvidbjerg 11.54
Jegind, Jegindø 12.03
Uglev Station 12.12
Midtpunktet, Hvidbjerg 12.21
Lyngs Kultur og turistcenter 12.31
Midtpunktet, Hvidbjerg 12.41
Jegind, Jegindø 12.51
Uglev Station 13.00


Brevstemmeafgivning på Venø

Byrådet har besluttet, at vælgere på Venø skal have mulighed for at brevstemme til Folketingsvalget den 18. juni 2015.

Folkeregisteret er derfor tilstede så du kan brevstemme på Venø Efterskole onsdag den 10. juni 2015 kl. 17.00-19.00.


Du kan stemme pr. brev

Hvis du ikke kan komme til afstemningsstedet på afstemningsdagen, kan du allerede nu og frem til og med tirsdag den 16. juni 2015 brevstemme på et hvilket som helst folkeregister. Du skal blot medbringe legitimation. I Struer Kommune kan du brevstemme på Folkeregisteret, Infocenter Struer, Smedegade 7, Struer i den normale åbningstid, som er:

mandag kl. 09.30 - 17.00
tirsdag kl. 09.30 – 12.00
onsdag lukket
torsdag kl. 09.30 - 17.00
fredag kl. 09.30 - 12.00

Folkeregisteret er også åbent, så du kan brevstemme:

torsdag den 11. juni 2015  kl. 09.30 – 19.00
fredag den 12. juni 2015 kl. 09.30 – 17.00
lørdag den 13. juni 2015 kl. 09.30 – 13.00

Der er særlige regler for at brevstemme, hvis du er indlagt på sygehus, er på plejeinstitution m.v., opholder dig uden for Danmark, arbejder på søen eller er passager på et skib på udenrigsfart. Folkeregisteret kan fortælle dig mere om dette på følgende telefonnummer 96 84 81 36. Du kan også sende en e-mail til borgerservice@struer.dk