Indsatsplan Thyholm til grundvandsbeskyttelse vedtaget
27-05-2015 21:00

Indsatsplan Thyholm til grundvandsbeskyttelse vedtaget

I Struer Kommune stammer alt drikkevandet fra grundvand, der pumpes op af jorden. Det er derfor vigtigt, at vi alle passer godt på det og sørger for, at der ikke kommer sundhedsskadelige stoffer ned til grundvandet. Målsætningen i Struer Kommune er at sikre, at godt drikkevand nu og i fremtiden skal kunne pumpes til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling.

I henhold til vandforsyningslovens § 12 er der oprettet et grundvandsforum, der skal bistå kommunen med udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcerne.


Indsatsplaner

Der er vedtaget flg. indsatsplaner I Struer Kommune.

Indsatsplan Thyholm

Indsatsplan Vejrum-Struer

Indsatsplan i og nord for Klosterhede Plantage

Indsatsplan Venø 2013

Målet med indsatsplanerne er, at vi også ud i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet — f.eks. Iltning og filtrering for jern, mangan, kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer som f.eks. pesticider, opløsningsmidler, olie ønskes ikke taget i brug.

Grundvandskortlægning

Naturstyrelsen Vestjylland har færdigkortlagt grundvandsressourcerne i Struer Kommune. Alt kortlægningen materialet er overdraget og kan ses neden for.

Kortlægning af grundvandsressourcen på Venø

Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage - del 1

Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage - del 2

Addendum til Bremdal og Humlum Vandværk

Vejrum, Struer redegørelse