Byråd undersøger grundlaget for tættere samarbejde
05-05-2015 08:00

Byråd undersøger grundlaget for tættere samarbejde

Tirsdag den 5. maj 2015 var byrådene fra Struer og Holstebro kommuner til fællesmøde i Folkets Hus i Struer for at drøfte muligheder for et tættere samarbejde og afdække grundlaget for en eventuel sammenlægning af de to nordvestjyske kommuner.

Resultatet af mødet blev blandt andet en aftale om, at begge byråd i løbet maj måned drøfter perspektiver og synspunkter hver især og vender tilbage med nyt om samarbejdet mellem Holstebro og Struer kommuner inden sommerferien.

Fælleserklæring Holstebro Kommune og Struer Kommune:
”Byrådene fra Struer og Holstebro kommuner har den 5. maj 2015 holdt et fællesmøde. På mødet blev der fremlagt materiale vedrørende serviceniveau og omkostninger samt eksisterende samarbejdsrelationer.

Der er enighed om, at et stærkt Nordvestjylland forudsætter et fortsat tæt, stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunerne.

Hvordan dette samarbejde bedst kan udvikles, vil de to byråd drøfte på deres byrådsmøder i maj.”

På mødet blev der blandt andet fremlagt sammenlignelige tal for kommunernes serviceniveau og økonomi. Se materialet fra mødet vedhæftet.

Flere oplysninger:
Mads Jakobsen, borgmester, Struer Kommune, 96848100 / 20323486
H. C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune, 21440150

Fælleskommunal samarbejde og projekter

Nøgletal

PM undersøger grundlaget for tættere samarbejde