Der er lys for enden af tunnelen
09-04-2015 16:00

Der er lys for enden af tunnelen

Krisen i landbruget er en kendsgerning. - Det har inspireret LandboThy til at indbyde til et arrangement onsdag den 29. april i Videncenter Thy-Mors, Thisted, med indlæg af socialkonsulent Solvejg Høj.

Som oplæg til aftenens indlæg siger Solvejg Høj, at rigtig mange landbofamilier har en tilværelse, hvor lyset for enden af tunnellen kan være svært at se.

De fleste nyder den tæthed, familien og erhvervet har i hverdagen. For mange føles det samtidig som frihed. Frihed til selv at bestemme. Krisen opleves som fravær af frihed og økonomisk spillerum, fordi landbrugernes evige trang til at se og udvikle nye muligheder stækkes. Dertil frygten for, om familien ”får lov” til at blive i de vante rammer. - Der er meget at bekymre sig om. Både hjemme og i forhold til kolleger.

Solvejg Høj vil også komme med forslag til, hvordan vi kan hjælpe os selv og andre undervejs - hen til lyset for enden af tunnellen.

Solvejg Høj er i det daglige tilknyttet adskillige landboforeninger og rådgivningscentre. Konfliktløsning, styrkelse af samarbejdet og samværet mellem generationer, ægteskabsrådgivning, skilsmissesager og sager omkring sociale love er blot nogle af de mange opgaver, som Solvejg Høj arbejder med.

Flere oplysninger kan ses på www.landbothy.dk, hvor man også kan tilmelde sig.