Ny formand for Struer Kommunes handicapråd
25-02-2015 12:00
Ny formand for Struer Kommunes handicapråd )
Handicaprådet har skiftet formand midt i valgperioden. Ny formand er Palle Lykke Ravn fra Danmarks Bløderforening

Handicaprådet i Struer Kommune har på seneste møde ændret på sammensætningen, så der nu er kommet ny formand.

Den tidligere formand, Lene Rysgaard, har valgt at forlade formandsposten på grund af manglende tid, men hun fortsætter i udvalget som menigt medlem.

Ny formand er blevet bestyrelsesmedlem i Danmarks Bløderforening, Palle Lykke Ravn.

- Vi starter nu en helt ny struktur i Handicaprådet i Struer Kommune, hvor rådets organisering skal optimeres og arbejdsgangen gøres mere smidig. Rådet skal også have en tydeligere profil i det kommunale arbejde. Det kommer jeg til at stå i spidsen for, og det er en opgave, som jeg glæder mig til at tage fat på, siger Palle Lykke Ravn.

Siden 1. april 2006 har alle landets 98 kommuner haft pligt til at etablere et kommunalt handicapråd.

Handicaprådets formål er at være rådgivende for kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet består af medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, som blandt andet Danmarks Bløderforening er medlem af. Medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet i Struer Kommune består af følgende medlemmer:

Fra Dansk Handicap Organisation
Palle Lykke Ravn, formand
Lene Rysgaard
Gert Lund
John Børsting
Mona Rask  

Politiske medlemmer
Børne- og Uddannelsesudvalget, Steen Jakobsen
Sundhedsudvalget, Anna Marie Brix Poulsen
Socialudvalget, Lene Houe , næstformand

Administrative medlemmer
Handicap, social og psykiatrichef, Lene Hornstrup
Børne - og Familiecenterchef, Tine Hammer