Nyt akutteam skal ud og hjælpe borgere i eget hjem
16-02-2015 12:00

Nyt akutteam skal ud
og hjælpe borgere i eget hjem

Et nyt akutteam skal ud og hjælpe borgerne i hjemmet, når de bliver udskrevet fra hospitalet. Målet er at nedbringe antallet af genindlæggelser

Hvert år bliver mange borgere genindlagt efter et hospitalsophold, fordi der er opstået behov for særlig pleje. Nu vil et nyt akutteam i Struer Kommune tage ud til borgerne, efter de er blevet udskrevet, hvis der er behov for hurtig hjælp. Dermed kan borgerne blive behandlet i trygge omgivelser i deres eget hjem.

- En ting er jo, at vi kan spare penge på at undgå genindlæggelserne, men det er mindst lige så vigtigt, at vores borgere kan slippe for at ryge ud og ind af hospitalet. Nu kan vores akutteam i stedet tage hjem og hjælpe dem, så de slipper for at blive indlagt igen, siger formanden for socialudvalget, Lene Houe.

Sygeplejerskerne i akutteamet kan eksempelvis efter lægens ordination lægge et kateter, kontrollere og skifte bandager på operationssår eller lægge et intravenøst drop med væske eller medicin. Sygeplejerskerne vil også kunne hjælpe døende patienter, der skal have særlig pleje og smertebehandling.

- Det giver en god tryghed både for borgeren og de pårørende, når der kommer en sygeplejerske ud i hjemmet og kan overtage dele af behandlingen fra hospitalet og sikre, at alt er, som det skal være, mener Lene Houe.

Der skal ansættes fire sygeplejersker i teamet, som skiftes til at være på vagt alle ugens dage – primært om eftermiddagen og om aftenen. Sygeplejerskernes opgaver vil altid være aftalt med en læge, så behandlingsplanerne bliver fulgt.

- Akutteamet bliver et godt bindeled mellem indlæggelsen og den videre pleje i borgerens eget hjem. Det sikrer en god og sammenhængende behandling, siger Lene Houe.

Akutteamet er klar i løbet af foråret og vil være med til at skabe et tæt samarbejde mellem hjemmesygeplejen og akutafdelingen på Vest Center Kilen, samt det øvrige plejepersonale i Sundheds- og Ældreområdet i Struer Kommune.