Flere af årets prismodtagere ved nytårkuren for frivillige var fra Thyholm
23-01-2015 21:00

Flere af årets prismodtagere
ved  nytårkuren for frivillige
var fra Thyholm

 
De frivillige i Struer Kommune er blevet hædret med en lang række priser. Traditionen tro har Struer Kommune uddelt en række priser ved den årlige nytårskur, der i år foregik onsdag d. 21. januar i Folkets Hus.

Omkring 400 frivillige deltog i en festlig aften, der bød på borgmesterens nytårstale, underholdning og uddeling af ikke mindre end ni priser.

Se oplægget fra prisuddelingen
 

Kulturprisen: Lyngs Gamle Mølle            
- uddelt af Struer Kommunes Kulturfond
Fondens formål er at støtte det kulturelle arbejde i Struer Kommune. Denne støtte kan ydes til igangsætning af nye initiativer eller som en anerkendelse af udført indsats, der har styrket kommunens kulturliv. 

Årets Idrætsnavn: Jørn Mørup, Struer og Omegns Motorsport
- uddelt af Struer Kommune i samarbejde med Struer Idrætsforbund
Hædersbevisningen tildeles en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer.

”Du gør en forskel”-prisen: Karsten Jørgensen, Thyholm I.F.
-
uddelt af Struer Kommune i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund 
Prisen er på 5.000 kr. og gives til en lokal idrætsleder, som i det forløbne år vurderes til at have understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Struer Kommunes Handicappris: Kappel Guld, Sølv og Ure , Struer
- uddelt af Handicaprådet
Alle kan indstille kandidater til prisen, og alle kan modtage prisen – også selvom kandidaten tidligere har fået prisen. Kravet er blot at den indstillede person, virksomhed, organisation, forening eller lignende har ydet en særlig indsats for, at handicappede i Struer Kommune kan deltage i samfundslivet.

Struer Kommunes Frivillighedspris: Per Larsen Ravn, ADHD Foreningen, Natteravnene, Diabetesforeningen, DH, Handicaprådet m.m.
- uddelt af Socialudvalget sammen med Det Frivillige Samråd
Prisen er for 5.000 kr. og tildeles en forening, gruppe, person eller projekt i det frivillige sociale arbejde, som har gjort en forskel og styrket trivsel for en gruppe borgere, synliggjort kvaliteten ved frivilligt socialt arbejde, synliggjort sig positivt, øget engagement og virkelyst for frivillige, fået sat fokus på en overset problematik, skabt nye aktiviteter og/eller har fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.

Struer Hallernes Unglederpris: Jacob Grøn, Hjerm F.I.F. Tennis.
- uddelt af Struer Hallerne  i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Ung-leder Pokalen”
Hædersbevisningen gives til en ung leder eller træner i en af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger for en solid, stabil og ulønnet indsats, og derigennem at anspore andre unge til at gå ind i ledergerningen i idræt. Aldersgrænse 25 år.

Pengeinstitutionernes Foreningspris: Hjerm F.I.F. Volleyball
- uddelt af Pengeinstitutionerne i Struer uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund
Prisen gives til en forening eller klub, der har opnået fine resultater, men kan også gå til en forening, der har arbejdet godt med børne- og ungdomsarbejdet.

Nordea’s lederpris: Ann Kragh Jensen, Struer K.F.U.M. Badminton.
- uddelt af Nordea Bank i samarbejde med Struer Idrætsforbunds ”lederpokalen”
Modtageren skal have udført en ulønnet og særdeles dygtig ledergerning i en eller flere af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger. Modtageren skal være bosiddende i Struer Kommune.

Hvidbjerg Banks Spejderpris: Elo Karlsen, D.U.I. Leg og Virke
- uddelt af Hvidbjerg Bank i samarbejde med ”Samrådet for ikke idrætslige foreninger”
Prisen på 1.500 kr. gives til en leder eller person fra spejderne og øvrige uniformerede korps i Struer Kommune, som har gjort sig særlig bemærket.