Flere og større vindmøller på Thyholm ?
20-01-2015 19:00
Flere og større vindmøller
på Thyholm ?
 
Struer Kommune inviterer til borgermøde om vindmøller på Thyholm. Mødet holdes mandag den 2. februar kl 19.00 i Midpunktet på Thyholm.

I december sidste år udsendte Struer Kommune et debatoplæg om vindmølleplanlægning på Thyholm.
Anledningen var bl.a. tre konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området ved Stokhøjvej mellem Hvidbjerg og Uglev.

Kommunens borgere, interesseorganisationer m.fl. kan komme med skriftlige forslag, ideer og synspunkter til planlægningen frem til den 16. februar 2015. Se debatoplægget her.

Efter debatperioden skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt et eller flere af projekterne ønskes fremmet. Samtidig skal det vurderes, om der eventuelt er andre mulige placeringer for vindmøller på Thyholm og hvorvidt, de nuværende kommuneplanlagte vindmølleområder ved Lyngs og Hindsels skal bibeholdes.

Der er langt fra et debatoplæg og frem til evt. opstilling af nye vindmøller. Det vil kræve ændring af kommuneplanen, lokalplanlægning og miljøvurdering af projekterne. Men som del af den indledende planlægning inviterer Struer Kommune til borgermøde mandag den 2. februar 2015 kl. 19:00. Mødet holdes i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm.

På mødet vil Struer Kommune informere om den igangværende planlægning og det videre forløb. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til initiativtagerne bag de tre konkrete projekter.