Ønske om flere og større vindmøller på Thyholm
31-12-2014 08:00

Ønske om flere og større
vindmøller på Thyholm

Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 - 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området ved Stokhøjvej mellem Hvidbjerg og Uglev. Fælles for projekterne er, at vindmøllerne ønskes opstillet uden for de områder, som i den gældende kommuneplan er udlagt til vindmøller. En evt. realisering af projekterne vil derfor bl.a. forudsætte en ændring af kommuneplanen.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt et eller flere af projekterne ønskes gennemført. Samtidig skal det vurderes, om der eventuelt er andre mulige placeringer for vindmøller på Thyholm og hvorvidt, de nuværende kommuneplanlagte vindmølleområder ved Lyngs og Hindsels skal bibeholdes. 

Som opstart for processen har Struer Kommune udarbejdet et debatoplæg om vindmølleplanlægningen på Thyholm. Kommunens borgere, interesseorganisationer m.fl. kan komme med forslag, ideer og synspunkter til planlægningen frem til den 16. februar 2015.

Se alle bilag i processen