Jegindø-dæmningen runder 100 år.
19-12-2014 16:00

Jegindø-dæmningen runder 100 år

Jubilæerne står i kø de kommende år i Struer Kommune – og det ønsker man naturligvis at fejre med manér,

Der er en lang række jubilæer på vej i Struer Kommune de kommende år:
* I 2015 kan jernbanen fejre 150 års-jubilæum.
* B&O fylder 90 år.
* Jegindø-dæmningen runder 100 år.
* I 2016 kan Struer Kirke fejre 125 år-jubilæum
* og Struer by i 2017 har 100-års købstadsjubilæum.

Alt skal fejres både for borgere og gæster, og Struer Kommune vil gerne have hjælp til fejringen fra foreninger og frivillige.

Struer Kommune har nedsat en jubilæumsstyregruppe, der består af borgmester Mads Jakobsen, kommunaldirektør Claus Damgaard, kulturdirektør Erik Østerby og infocenterchef Carsten Hother Jensen. Opgaven er at øge kendskabet til Lydens By gennem et sammenhængende og festligt jubilæumsforløb frem mod Struers Købstadsjubilæum i 2017.

- Vi vil gentænke måden at afvikle større arrangementer på for borgerne og vores gæster. Fejringen af Oddesundbroens 75-års jubilæum i 2013 er et godt eksempel på et arrangement, hvor foreninger og frivillige bidrog til en særdeles festlig dag på broen, siger borgmester Mads Jakobsen.

Han mener, at Struer kommune samtidig kan læne sig op ad Aarhus, der er udpeget som europæisk kulturhovedstad i 2017 med temaet ’gentænk’, og som er hele Region Midtjyllands kulturprojekt de kommende år.

I praksis bliver det infocenterchef Carsten Hother Jensen, der sammen med en administrativ gruppe og forskellige arbejdsgrupper har opgaven med at udforme, tilrettelægge og afvikle jubilæerne. Det vil ske i et samarbejde med foreninger, borgere, øvrige kommunale enheder og kulturinstitutioner.

De kommende tre års jubilæumsfestligheder bliver skudt i gang med et offentligt idémøde 15. januar for alle foreninger og frivillige, der har interesse i at deltage på den ene eller anden måde

- Vi vil sammentænke de forskellige større kulturarrangementer og events, der allerede findes i Struer Kommune og krydre dem med nye tiltag. Vi har for eksempel planer om at skabe en international lydfestival, der bliver en form for markedsføringsparaply for de mange gode tiltag og aktiviteter, der findes i sommerperioden. Hertil vil vi udvikle nye idéer og platforme, der kan blive til glæde for borgere og turisterne, fortæller infocenterchef Carsten Hother Jensen.

Idémødet for frivillige og foreninger foregår d. 15. januar i Infocenter Struer, Smedegade 1-7, 7600 Struer kl. 17-19. Alle interesserede er velkomne.