Nye takster for byggetilladelser
17-12-2014 11:00

Nye takster for byggetilladelser
Fra nytår indfører Struer Kommune nye takster for behandling af byggesager, så ansøgeren kun skal betale for den tid, kommunen bruger på den konkrete sag.
Folketinget har vedtaget en ny lov, der betyder, at kommunerne fra 1. januar ikke længere skal opkræve et fast gebyr for byggetilladelser, men i stedet opkræve for det reelle timeforbrug i behandlingen af ansøgningerne.
- Jeg er meget tilfreds med, at prisen på byggesagsbehandlingen nu kommer til at svare til den tid, der bliver brugt på ansøgningen. Jo bedre oplysninger og tegninger ansøgeren kan give os, jo billigere bliver det at få tilladelsen. Helt konkret vil en enkel sag om eksempelvis bygning af en villa kunne blive billigere at behandle end en sag som en carport, der skal ligge i skel, og hvor der derfor skal laves nabohøring, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Jakobsen.
Struer Kommune har fastsat en timepris på 558 kr. Det er dog kvit og frit at henvende sig til kommunen og søge råd i opstartsfasen. Her vil kommunen kunne hjælpe med en række gode råd, så ansøgeren kan finde ud af, om der er mulighed for at få byggetilladelse, og hvilke informationer kommunen har brug for. Samtidig vil informationen på hjemmesiden være opdateret til den 1. januar, så det bliver nemmere at finde information om, hvordan man skal forholde sig, og hvordan man anvender den nye digitale løsning ”Byg og Miljø”, som borgerne skal anvende, når de søger byggetilladelse i fremtiden.
Per Jakobsen forventer, at de nye regler samt en nyansat behandler til byggesagerne kan gøre ventetiden på området kortere, end den er i dag.
- Vi har prioriteret at afsætte penge til hurtigere sagsbehandling og kan allerede se, at sagsbehandlingstiderne er faldet. Jo flere relevante informationer, ansøgeren afleverer til kommunen, jo hurtigere kan vi behandle sagen, og jo billigere bliver det for ansøgeren, og siger Per Jakobsen.
Kommunerne har haft mulighed for enten at vedtage en pris pr. time eller gøre behandlingen af byggetilladelserne gratis for den enkelte ansøger.
- Vi har i Struer Kommune valgt at opkræve en fast timepris for behandlingen. Vi synes, det er mest rimeligt, at det er den enkelte, der har brug for tilladelsen, der betaler, frem for at vi fordeler udgiften på alle skatteborgerne, siger Per Jakobsen.